DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Chưa góp vốn và góp thiếu vốn

Avatar

 

Mình có vấn đề sau xin phép hỏi mọi người..

Công ty TNHH 2 thành viên có A và B mỗi người cam kết góp 10 tỷ đồng. A  đã góp đủ 10 tỷ, B cam kết góp làm 2 lần mỗi lần 5 tỷ, Đến hạn góp lần 2, B không góp đủ 10 tỷ mà mới chỉ góp được 5 tỷ.

Theo khoản 3 Điều 38 LDN 2005 quy định:

3. Sau thời hạn cam kết lần cuối mà vẫn có thành viên chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp được xử lý theo một trong các cách sau đây:

a) Một hoặc một số thành viên nhận góp đủ số vốn chưa góp;

b) Huy động người khác cùng góp vốn vào công ty;

c) Các thành viên còn lại góp đủ số vốn chưa góp theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty.

Sau khi số vốn còn lại được góp đủ theo quy định tại khoản này, thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty và công ty phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này.

Theo LDN thì thành viên chưa góp sẽ đương nhiên không là thành viên công ty, tuy nhiên trong tình huống trên B đã góp 5 tỷ và chưa góp 5 tỷ còn lại thì có bị loại khỏi công ty không. 

Ở đây mình cần phân biệt hậu quả cuẩ việc chưa góp đồng nào với việc đã góp môt phần và còn thiếu chưa góp đủ khi đến hạn. Trong luật thì nói là chưa góp đủ là không còn là thành viên công ty nhưng "chưa góp đủ" ở đây có bao hàm cả việc "đã góp nhưng góp thiếu"

  •  3720
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…