DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Chia tài sản khi chia tách cơ quan

Cơ quan tôi thành lập năm 2000 là 1 Chi Nhánh thuộc 1 công ty cổ phần, sau 12 hoạt động thì chia tách làm 2 cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Hiện nay Chi Nhánh cũ vẫn do Giám đốc cũ điều hành, Chi Nhánh mới do tôi điều hành với 28 thành viên. Tỷ lệ cổ phiếu trong công ty do Chi Nhánh chúng tôi nắm giữ khoảng 1/3 so với Chi Nhánh cũ.

Trong 12 năm hoạt động Chi Nhánh cũ có nhận lại của công ty  và mua mới 1 số máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh. Đến thời điểm hiện nay (tháng 8 năm 2012) có 1 số máy móc thiết bị đã trả hết khấu hao, và 1 số máy móc thiết bị chưa trả hết khấu hao. Vậy tôi hỏi luật sư sau khi chia tách trên cơ sơ tự nguyện như vậy thì phần tài sản và máy móc thiết bị trên được phân chia cho 2 Chi Nhánh như thế nào? Tôi xin trân trọng cảm ơn!

  •  6330
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…