DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Chế độ thai sản khi sinh đôi nhưng mất một con

Avatar

 

Theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

Thứ nhất, về thời gian nghỉ thai sản:

"Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng."

Theo đó đối với lao động nữ, vì có một con bị mất khi sinh nên vẫn chỉ được hưởng thời gian nghỉ là 06 tháng thôi chứ không được nghỉ thêm 01 tháng như Điều 34 nêu trên.

Đối với chồng của lao động nữ này thì được nghỉ 10 ngày theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 34 Luật này.

Thứ hai, đối với trợ cấp một lần khi sinh con tại Điều 38 Luật BHXH 2014:

"Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con."

Trường hợp bị mất một con thì làm theo hướng dẫn tại khoản 2 Công văn 3432/LĐTBXH-BHXH:

"2. Về chế độ thai sản:

a) Lao động nữ mang thai đôi trở lên mà khi sinh nếu có con bị chết hoặc chết lưu hoặc tất cả các con đều bị chết thì trợ cấp một lần khi sinh con theo quy định tại Điều 38 của Luật bảo hiểm xã hội được tính theo số con được sinh ra, bao gồm cả con bị chết hoặc chết lưu."

Như vậy, được hưởng trợ cấp một lần cho cả hai đứa con.

Thứ ba, về mức hưởng thai sản thì vẫn áp dụng bình thường theo quy định tại Điều 39 Luật BHXH 2014.

  •  1406
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…