DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sẽ giải quyết ra sao khi thực hiện sáp nhập huyện, xã

Avatar

 

Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021 trong đó nêu rõ việc sắp xếp, bố trí, giải quyết chế độ, chính sách cán bộ dôi dư.

Hiện nay, kế hoạch sáp nhập huyện xã đã và đang gây sức ép lớn đối với các địa phương nằm trong đề án bởi tâm lý sẽ giải quyết thế nào đối với lượng cán bộ, công chức dôi dư

Nghị quyết nêu rõ:

- Các địa phương kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các nơi sắp xếp.

- Tạm dừng bầu, bổ nhiệm lãnh đạo, gắn với tinh giản biên chế

Về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được thực hiện như sau:

1. Các chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư của cơ quan, tổ chức, đơn vị do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện theo quy định của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức; về chế độ thôi việc; về chính sách tinh giản biên chế và các chính sách khác.

2. Ngoài các chế độ, chính sách quy định nêu trên, trên cơ sở cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư của cơ quan, tổ chức, đơn vị do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Vừa qua theo báo Infonet Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết:

Bộ Nội vụ cùng với một số bộ, ngành TƯ liên quan, kể cả các ban Đảng, Văn phòng QH… sẵn sàng đồng hành, cùng các địa phương tháo gỡ khó khăn trong quá trình sắp xếp.

Ngoài ra ông còn nêu: Khó khăn nhất là xử lý đội ngũ cán bộ, công chức dôi dư. Với một lượng lớn cán bộ, công chức dôi dư sau khi sắp xếp, sáp nhập có phải tinh giản biên chế hết không hay giải quyết thôi việc, hay tạo điều kiện cho họ vào vị trí công tác ở những cơ quan khác? Đây là chuyện quan trọng nhất cần giải quyết.

Bộ Nội vụ và Ban Tổ chức TƯ đang quan tâm, nghiên cứu để làm sao tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm được quyền lợi cho đội ngũ cán bộ, công chức nằm trong diện dôi dư sau khi sắp xếp, không để ai bị thiệt thòi cả.

  •  15544
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…