DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Cách tính lương hưu từ ngày 01/01/2018

>>> Người lao động cần biết 7 thay đổi này từ ngày 01/01/2018

Chào mọi người, thời gian gần đây, Dân Luật nhận được nhiều câu hỏi về cách tính lương hưu từ ngày 01/01/2018, do vậy, bài viết này sẽ giải đáp vướng mắc vấn đề nêu trên.

Trước tiên, bạn cần xác định mình có đủ điều kiện để hưởng lương hưu không? Và nếu có thì bạn thuộc trường hợp được hưởng nào? Từ đó mới xác định được mức hưởng lương hưu của bạn nhé!

Lưu ý: Trong phạm vi bài viết này, mình chỉ nhắc đến đối tượng được hưởng lương hưu hàng tháng (không đề cập đến trường hợp được hưởng BHXH 1 lần) là NLĐ là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm:

- Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa NSDLĐ với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định pháp luật về lao động;

- Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

- Cán bộ, công chức, viên chức;

- Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

- Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

- Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

- Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Điều kiện để được hưởng đầy đủ chế độ hưu trí

STT

Đối tượng

Điều kiện khi nghỉ việc

Tuổi

Thời gian đóng BHXH

Điều kiện khác

Nam

Nữ

1

1. Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa NSDLĐ với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định pháp luật về lao động;

2. Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng

3. Cán bộ, công chức, viên chức

4. Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu

5. Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

6. Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

7. Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

- Đủ 60 tuổi

- Đủ 55 tuổi

Đủ 20 năm trở lên

- Hoặc từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi

 

- Hoặc từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi

Đủ 20 năm trở lên

Đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do BLĐTBXH, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

 

 

 

Từ đủ 50 tuổi và đến đủ 55 tuổi

 

Đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò

-

Từ đủ 20 năm trở lên

Bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

2

8. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

9. Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

Đủ 55 tuổi

* Trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Luật công an nhân dân, Luật cơ yếu có quy định khác

Đủ 50 tuổi

* Trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Luật công an nhân dân, Luật cơ yếu có quy định khác

Đủ 20 năm

 

Từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi

Từ đủ 45 tuổi đến đủ 50 tuổi

đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên

-

Từ đủ 20 năm trở lên

Bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

* Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia BHXH khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng BHXH và đủ 55 tuổi thì được hưởng lương hưu.

Điều kiện để được hưởng chế độ hưu trí khi bị suy giảm khả năng lao động

STT

Đối tượng

Điều kiện khi nghỉ việc

Tuổi

Thời gian đóng BHXH

Điều kiện khác

Nam

Nữ

1

1. Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa NSDLĐ với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định pháp luật về lao động;

2. Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng

3. Cán bộ, công chức, viên chức

4. Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu

5. Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

6. Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

7. Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

- Đủ 51 tuổi

- Đủ 46 tuổi

Đủ 20 năm

Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

- Đủ 55 tuổi

(áp dụng từ năm 2020 trở đi)

- Đủ 50 tuổi

(áp dụng từ năm 2020 trở đi)

Đủ 20 năm

(áp dụng từ năm 2020 trở đi)

Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

(áp dụng từ năm 2020 trở đi)

 

 

 

- Đủ 50 tuổi

- Đủ 45 tuổi

Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

-

Từ đủ 20 năm trở lên

Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do BLĐTBXH, Bộ Y tế ban hành

2

8. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

9. Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

Đủ 50 tuổi trở lên

 

Đủ 45 tuổi trở lên

 

Đủ 20 năm

Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

-

-

- Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

- Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do BLĐTBXH, Bộ Y tế ban hành

Mức hưởng lương hưu hằng tháng

Mức hưởng lương hưu hằng tháng = Tỷ lệ hưởng lương hưu x mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Tỷ lệ hưởng lương hưu được tính như sau:

Tỷ lệ hưởng lương hưu

Tương ứng với số năm đóng BHXH

Tính thêm tỷ lệ lương hưu

Mức tối đa

Nam

Nữ

45%

 

 

16 năm nếu nghỉ hưu vào năm 2018

15 năm nếu nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi

2% cho mỗi năm

75%

17 năm nếu nghỉ hưu vào năm 2019

18 năm nếu nghỉ hưu vào năm 2020

19 năm nếu nghỉ hưu vào năm 2021

20 năm nếu nghỉ hưu vào năm 2022

 

Tỷ lệ hưởng lương hưu

Tương ứng với số năm đóng BHXH

Tính giảm tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi

Ghi chú

Nam

Nữ

45%

 

 

16 năm nếu nghỉ hưu vào năm 2018

15 năm nếu nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi

2% cho mỗi năm

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

 

17 năm nếu nghỉ hưu vào năm 2019

18 năm nếu nghỉ hưu vào năm 2020

19 năm nếu nghỉ hưu vào năm 2021

20 năm nếu nghỉ hưu vào năm 2022

* Thời gian đóng đóng BHXH có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm; từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Lưu ý: Đối với lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia BHXH

Tỷ lệ lương hưu = 45% tương ứng 15 năm đóng BHXH, từ đủ 16 năm đến dưới 20 năm đóng BXH, cứ mỗi năm đóng tính thêm 2%

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH:

NLĐ có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định

NLĐ có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định

Thời gian bắt đầu tham gia BHXH

Thời gian tính tiền lương bình quân

Thời gian bắt đầu tham gia BHXH

Thời gian tính tiền lương bình quân

Trước 01/01/1995

05 năm cuối trước khi nghỉ hưu

 

Toàn bộ thời gian

 

Từ 01/01/1995 đến 31/12/2000

06 năm cuối trước khi nghỉ hưu

 

 

Từ 01/01/2001 đến 31/12/2006

08 năm cuối trước khi nghỉ hưu

 

 

Từ 01/01/2007 đến 31/12/2015

10 năm cuối trước khi nghỉ hưu

 

 

Từ 01/01/2016 đến 31/12/2019

15 năm cuối trước khi nghỉ hưu

 

 

Từ 01/01/2020 đến 31/12/2024

20 năm cuối trước khi nghỉ hưu

 

 

Từ 01/01/2025 trở đi

Toàn bộ thời gian

 

 

* NLĐ vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH chung của các thời gian, trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định nêu trên.

Căn cứ pháp lý:

- Luật bảo hiểm xã hội 2014

- Nghị định 115/2015/NĐ-CP

- Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH

P/S: Các bạn có thắc mắc liên quan đến vấn đề tính tiền hưởng lương từ 01/01/2018 có thể đặt câu hỏi tại đây để được giải đáp.

  •  43807
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…