DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Các vấn đề về thuế và kế toán đối với hợp đồng Hợp tác kinh doanh

Em chào Anh Chị!

Em có vấn đề cần Anh Chị trợ giúp ạ.

Công ty em là công ty Cổ phần, Chúng em có ký 1 hợp đồng Hợp tác kinh doanh chiếu phim tại tỉnh Lạng Sơn chi tiết như sau: 

- Bên A (Rạp chiếu bóng Lạng Sơn) phụ trách mặt bằng, pháp lý. 

- Công ty em (Bên B) phụ trách đầu tư cải tạo cơ sở hạ tầng, xây dựng phòng chiếu phim, mua tài sản, thiết bị chiếu phim và phụ trách chuyên môn để vận hành máy phục vụ việc chiếu phim trong thời gian hợp đồng. 

- Hai bên đồng ý cử Bên A làm đại diện có trách nhiệm xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, nộp thuế GTGT, thuế khoán (tổng thuế suất phải nộp là 7% trên doanh thu chiếu phim), chi trả chi phí cho chủ phim sau đó phân chia doanh thu còn lại cho từng bên.  Mỗi bên tự chịu trách nhiệm chi trả các khoản chi phí của mình trong quá trình thực hiện Hợp đồng, bên A chi trả các chi phí liên quan đến hoạt động chiếu phim ( điện, nước, lương  nhân viên).

=> E muốn hỏi Anh chị như sau:

1, Hợp đồng không đề cập đến việc hai bên góp vốn mà chỉ là hai bên hợp tác đầu tư nên bên em không hạch toán góp vốn giá trị bên em đã đầu tư. Do đó đối với chi phí đầu tư cải tạo cơ sở hạ tầng, xây dựng phòng chiếu phim , chúng em hạch toán vào TSCĐ, CCDC và phân bổ khấu hao => điều này có đúng không?

2, Chúng em không phát sinh thuế đầu ra, thế thì với số thuế GTGT đầu vào chúng tôi sẽ hạch toán vào chi phí hay vẫn tính vào thuế GTGT được khấu trừ. Nếu được tính vào chi phí thì chi phí đó được tính phân bổ hay hạch toán như thế nào?

Em đã hỏi bên cơ quan thuế thì họ yêu cầu bên em phải xuất toàn bộ giá trị tài sản mà bên em đã đầu tư dưới hình thức xuất góp vốn ( xuất cả phần thuế mà khi bên em đầu tư ban đầu có phát sinh thuế GTGT đầu vào). Họ cho rằng bên em không xuất hóa đơn, không chịu thuế GTGT đầu vào nên thuế GTGT đầu vào mà bên em đầu tư ban đầu phải chuyển lại cho bên A là bên xuất hóa đơn. Bên A sẽ là bên tính khấu hao toàn bộ tài sản vốn góp ( bao gồm cả phần vốn góp là tài sản đầu tư ban đầu của bên em).

Nhưng theo em hiểu thì việc góp vốn không phải xuất hóa đơn mà chỉ theo dõi trên phải thu khác. Sau này khi nhận lại vốn góp thì ghi giảm khoản phải thu đó.

Anh Chị giải đáp giúp em trường hợp này xem bên em phải làm thế nào ạ. Nếu như phải làm Phụ lục Hợp đồng chuyển thành hai bên góp vốn thì em có phải xuất hóa đơn không và hạch toán thế nào ạ.

Em Cảm ơn Anh chị nhiều!

  •  2705
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…