DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Các trường hợp đặc biệt không bị hạn chế thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu

Chắc chắc một điều là tất cả mọi người không ai dám đảm bảo rằng tất cả giao dịch dân sự đều tuân thủ đúng với quy định của pháp luật, không trái đạo đức của xã hội. Chính vì vậy khi chúng ta phát hiện một giao dịch dân sự  bị trái với quy định của pháp luật hoặc trái đạo đức của xã hội, làm ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của một bên hoặc các bên trong giao dịch này thì có thể yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự này vô hiệu.

Như vậy, thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu là bao lâu? Hay không bị hạn chế về thời hiệu?

Theo quy định tại Điều 132 của Bộ luật Dân sự 2015 quy định về thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu như sau:

- Thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu là 2 năm đối với những quy định tại các Điều 125, 126, 127, 128 và 129 kể từ ngày:

a) Người đại diện của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự biết hoặc phải biết người được đại diện tự mình xác lập, thực hiện giao dịch;

b) Người bị nhầm lẫn, bị lừa dối biết hoặc phải biết giao dịch được xác lập do bị nhầm lẫn, do bị lừa dối;

c) Người có hành vi đe dọa, cưỡng ép chấm dứt hành vi đe dọa, cưỡng ép;

d) Người không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình xác lập giao dịch;

đ) Giao dịch dân sự được xác lập trong trường hợp giao dịch dân sự không tuân thủ quy định về hình thức.

Hết thời hiệu quy định trên mà không có yêu cầu tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu thì giao dịch dân sự có hiệu lực theo quy định pháp luật.

- Các trường hợp đặt biệt không bị hạn chế thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu đối với giao dịch dân sự quy định tại Điều 123 về “Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội”Điều 124 về “Giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo” thì thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu không bị hạn chế.

Theo đó, đối với các trường hợp đặc biệt này thì pháp luật không hạn chế về thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu.

>>> Thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu là 2 năm đối với những quy định tại các Điều 125, 126, 127, 128 và 129.

>>> Thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu không bị hạn chế đối với những quy định tại các Điều 123 và Điều 124.

  •  4841
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…