DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Các giao dịch bị vô hiệu trước khi có quyết định mở thủ tục phá sản

Avatar

 

Tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 59 Luật Phá sản 2014 quy định về giao dịch bị vô hiệu như sau:

Giao dịch của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán được thực hiện trong thời gian 06 tháng trước ngày Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản bị coi là vô hiệu nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Giao dịch liên quan đến chuyển nhượng tài sản không theo giá thị trường;

- Chuyển khoản nợ không có bảo đảm thành nợ có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

- Thanh toán hoặc bù trừ có lợi cho một chủ nợ đối với khoản nợ chưa đến hạn hoặc với số tiền lớn hơn khoản nợ đến hạn;

- Tặng cho tài sản;

- Giao dịch ngoài mục đích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;

- Giao dịch khác với mục đích tẩu tán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã.

Lưu ý: các giao dịch bên trên được thực hiện với những người liên quan (được quy định cụ thể tại Khoản 3 Điều 59 Luật Phá sản 2014) trong thời gian 18 tháng trước ngày Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản sẽ bị coi là vô hiệu.

Những người liên quan là những người có mối quan hệ mật thiết với doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán. Vì vậy, những người liên quan thường được doanh nghiệp, hợp tác xã lựa chọn để thực hiện các hành vi tẩu tán tài sản thông qua việc chuyển giao tài sản cho những người này.

Do đó mà quy định của Luật Phá sản 2014 đối với khoảng thời gian bị cấm giao dịch với những người liên quan rộng hơn với những chủ thể còn lại.

 

  •  414
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…