DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Bồi dưỡng nhân lực cho dịch vụ công thuộc lĩnh vực GTVT

Đây là nội dung tại Quyết định 1552/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2022 ban hành  kế hoạch thực hiện Nghị định 42/2022/NĐ-CP về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.
 
boi-duong-nhan-luc-cho-dich-vu-cong-thuoc-linh-vuc-gtvt
 
Theo đó, kế hoạch thực hiện Nghị định 42/2022/NĐ-CP của Bộ GTVT tập trung vào 05 nhóm nhiệm vụ chính như sau:
 
(1) Thực hiện cung cấp thông tin, bảo đảm kết nối, chia sẻ, quản lý, giám sát thông tin của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.
 
(2) Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến; giám sát, đánh giá hiệu quả, mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng.
 
(3) Phân công, bồi dưỡng nhân lực thực hiện hoạt động cung cấp thông tin và dịch vụ công trên môi trường mạng: nhân lực biên tập cổng thông tin điện tử, nhân lực quản trị kỹ thuật.
 
(4) Triển khai các phương án bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin, an ninh mạng cho các kênh cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến.
 
(5) Bố trí kinh phí duy trì và phát triển các hoạt động cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.
 
Mục đích xây dựng cổng dịch vụ công quốc gia lĩnh vực vận tải
 
Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các nội dung đã được xác định trong Nghị định 42/2022/NĐ-CP.
 
Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện và kết quả triển khai Kế hoạch này là cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện Nghị định 42/2022/NĐ-CP.
 
Ngoài ra, bảo đảm các điều kiện cho việc cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng được đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch, thuận tiện, an toàn qua nhiều kênh cung cấp khác nhau.
 
Đồng thời, bảo đảm việc người dân, doanh nghiệp có thể tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến một cách thuận tiện, đa kênh, đơn giản, an toàn và nhanh chóng.
 
Bảo đảm tính khả thi khi thực hiện các mục tiêu phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số nói chung và mục tiêu cung cấp dịch vụ chất lượng phục vụ xã hội nói riêng.
 
Cuối cùng là ưu tiên bố trí các điều kiện về nguồn lực và các điều kiện khác bảo đảm triển khai thực hiện Nghị định 42/2022/NĐ-CP đúng tiến độ và hiệu quả.
 
Xem thêm Quyết định 1552/QĐ-BGTVT có hiệu lực ngày  25/11/2022.
  •  46
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…