DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Bộ Thông tin và Truyền thông đôn đốc triển khai Năm dữ liệu số quốc gia

Avatar

 

Ngày 11/8/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 3272/BTTTT-CĐSQG về việc đôn đốc triển khai Năm dữ liệu số quốc gia.

08 mục tiêu về dữ liệu số năm 2023

(1) 100% bộ, ngành, địa phương ban hành danh mục cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý và kế hoạch, lộ trình cụ thể để xây dựng, triển khai các cơ sở dữ liệu trong danh mục.

(2) 100% bộ, ngành, địa phương ban hành kế hoạch về dữ liệu mở, bao gồm danh mục dữ liệu mở, công bố dữ liệu mở của cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý và mức độ tối thiểu cần đạt được trong từng giai đoạn của kế hoạch; cung cấp lần đầu dữ liệu mở theo kế hoạch.

(3) 100% bộ, ngành, địa phương cung cấp dịch vụ chia sẻ dữ liệu trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (NDXP/LGSP).

(4) Trên 30% bộ, ngành, địa phương triển khai nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp cấp bộ, cấp tỉnh, có ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động.

(5) 100% bộ, ngành, địa phương triển khai chức năng kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh để người dân, doanh nghiệp chỉ phải cung cấp thông tin một lần cho cơ quan nhà nước khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

(6) 100% bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước triển khai các hoạt động nâng cao năng lực phát triển và quản trị dữ liệu thuộc phạm vi quản lý.

(7) 100% các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học và các trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân đang hoạt động đào tạo các trình độ cao đẳng, đại học đã tiến hành rà soát các chương trình đào tạo để xem xét bổ sung, lồng ghép nội dung, chuẩn đầu ra về dữ liệu lớn, thiết kế, phân tích, xử lý dữ liệu phù hợp với đặc thù tương ứng của từng ngành, nghề đào tạo.

(8) 100% các trang, cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước được đánh giá an toàn thông tin và dán nhãn tín nhiệm mạng.

Bộ Thông tin và Truyền thông nhận thấy nguy cơ về việc các bộ, ngành, địa phương không hoàn thành các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ-Chủ tịch ủy ban quốc gia về Chuyển đổi số đã chỉ đạo tại Quyết định 17/QĐ-UBQGCĐS đang hiện hữu. Do vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị một số nội dung sau:

(1) Nghiên cứu hướng dẫn về yêu cầu đối với các mục tiêu về dữ liệu số được nêu tại Quyết định 17/QĐ-UBQGCĐS (như Phụ lục).

Khẩn trương chỉ đạo, tổ chức triển khai, hoàn thành các mục tiêu trên, nhiệm vụ tại Kế hoạch hành động trọng tâm Năm dữ liệu số quốc gia và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chuyển đổi số nếu không hoàn thành các mục tiêu trên đúng thời hạn được giao tại Quyết định 17/QĐ-UBQGCĐS.

(2) Nghiên cứu Báo cáo chuyên đề về kết nối, chia sẻ dữ liệu tính đến hết tháng 6/2023 (gửi kèm theo), tổ chức triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, xử lý nghiệp vụ chuyên ngành, chỉ đạo điều hành được hiệu quả, theo đúng quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản 299/TB-VPCP ngày 31/7/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đồ án 06 của Chính phủ.

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ căn cứ vào kết quả triển khai để đánh giá mức độ chuyển đổi số năm 2023, đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, ngành, địa phương.

Xem chi tiết tại Công văn 3272/BTTTT-CĐSQG ngày 11/8/2023.

  •  199
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…