DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Bộ GTVT đào tạo nguồn nhân lực an ninh mạng năm 2023, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 24/02/2023, Bộ Giao thông vận tải ký  Quyết định 126/QĐ-BGTVT ban hành kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực an ninh mạng của Bộ Giao thông vận tải đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, tại Quyết định 126/QĐ-BGTVT Bộ Giao Thông vận tải đề ra mục tiêu đến năm 2030 như sau:

- 100% cán bộ quản lý công nghệ thông tin và an ninh mạng tại các cơ quan, đơn vị của Bộ được bồi dưỡng, tập huấn về công tác quản lý an ninh mạng.

- 100% cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin và an ninh mạng tại các cơ quan, đơn vị của Bộ được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về an ninh mạng.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức tham gia các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước của Bộ được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản an ninh mạng.

Đối tượng đào tạo

Trong đó, quy định đối tượng đào tạo nguồn nhân lực an ninh mạng của Bộ Giao thông vận tải bao gồm:

- Lực lượng lãnh đạo, quản lý, cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin và an toàn thông tin, an ninh mạng trong các cơ quan, đơn vị của Bộ.

- Thành viên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của Bộ.

- Cán bộ, công chức, viên chức tham gia các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước của Bộ.

Nội dung đào tạo 

Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực an ninh mạng triển khai với 03 nội dung:

(1) Đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, tư tưởng

Đào tạo về chính trị tư tưởng, tinh thần và trách nhiệm sẵn sàng phục vụ Tổ quốc; tuyên thệ trung thành và phục vụ Tổ quốc; giữ bí mật về nội dung, phương pháp, công việc được giao sau khi không còn phục vụ cho Nhà nước; cam kết thực hiện đúng các quy định đạo đức nghề nghiệp về an ninh mạng.

(2) Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về chủ trương, chính sách, pháp luật về an ninh mạng

Thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về an ninh mạng mới ban hành.

(3) Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng an ninh mạng

Tập trung vào đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng một số nội dung: 

- Nhận thức, kiến thức bảo đảm an toàn, an ninh mạng; 

- Chuyên gia đánh giá bảo mật (CEH); 

- Đáp ứng tiêu chuẩn thế giới, tiêu chuẩn Việt Nam (như: ISO/IEC 27001:2013; PCI:DSS; SWIFT CSP); 

- Rà quét lỗ hổng nội mạng (IVA); rà quét lỗ hổng ngoại mạng (EVA); 

- Kiểm thử xâm nhập ứng dụng web/mobile; kiểm tra an ninh, an toàn hệ thống thông tin; 

- Phòng chống tấn công mạng, ứng cứu sự cố an ninh mạng; phân tích mã độc; điều tra số và các nội dung khác theo nhu cầu thực tế.

Xem chi tiết tại Quyết định 126/QĐ-BGTVT có hiệu lực từ ngày 24/02/2023.

  •  86
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…