DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Bản dịch văn bản trường hợp ICC Trọng tài Trường hợp số 5713 năm 1989

văn bản trường hợp

ICC Trọng Trường hợp số 5713 năm 1989

Niên giám Comm. Arb'n XV, Albert Jan van den Berg, ed. (Kluwer 1990), p. 70. Chủ bản quyền: Hội đồng Quốc tế về Trọng tài thương mại (ICCA). In lại với sự cho phép của ICCA.

Các vấn đề hiện tại

Khả năng ứng dụng CISG

- Khả năng ứng dụng CISG cho các trường hợp ngoài hình cầu đề ra của ứng dụng.

Triển Công dụng, bằng chứng về

- Các quy định về CISG không phù hợp là bằng chứng về tập quán thương mại quốc tế.

Sự không phù hợp của hàng hóa, thông báo

- Thời gian có sẵn để kiểm tra và thông báo không phù hợp (. Nghệ thuật 38, 39).

- (. Nghệ thuật 39 (2)) Việc cắt hai năm, giải thích đúng đắn.

- Kiến thức của người bán, ý nghĩa của (. Nghệ thuật 40).

Tóm tắc

Nói rằng "không có nguồn tốt hơn để xác định tập quán thương mại hơn so với các điều khoản của Công ước Liên Hợp Quốc về bán hàng hóa quốc tế hiện hành", tòa án trọng tài ICC Trường hợp số 5713 năm 1989 áp dụng CISG để một trường hợp bên ngoài tuyên bố của Công ước lĩnh vực ứng dụng. Điều này phù hợp với các tài liệu tham khảo quy định của CISG trong ICC Trường hợp số 7153 năm 1992 là "thường đặc trưng của [pháp luật] bán hàng tại tất cả các hệ thống tư pháp" (xem chú thích * ).

Mặt khác, nó là vấn đề cho dù cánh cửa đến việc áp dụng CISG đáng được mở rộng như nó là của hội đồng trong ICC Trường hợp số 5713 của năm 1989. Đây là bản chất của các bình luận trường hợp đi kèm bởi Richard Hyland mà cho rằng hội đồng trọng tài, trong trường hợp này, nhầm lẫn áp dụng Công ước để các vấn đề tranh cãi. Đã áp dụng CISG, Hyland cũng đặt vấn đề ứng dụng của tòa án quy định trên thông báo không phù hợp của hàng hoá.

Dữ liệu về các giải thưởng

Bên: Nguyên đơn / counterdefendant: Người bán

Bị cáo / counterdefendant: người mua

Nơi Trọng tài: Paris, Pháp

Được đăng trong: chưa công bố

Chủ đề:

- Luật pháp

- Nghệ thuật. 13 (3) và (5) Quy tắc ICC

- Công ước Hague 1955 về Luật áp dụng trên bán Quốc tế Hàng hóa

- Viên Hội nghị bán hàng năm 1980

- Tập quán thương mại quốc tế

- Set-off

[...]

Sự kiện

Năm 1979, các bên ký kết ba hợp đồng mua bán của một sản phẩm theo một số chi tiết kỹ thuật hợp đồng. Người mua trả 90% giá thanh toán theo từng hợp đồng khi xuất trình các tài liệu vận chuyển, như hợp đồng đã thỏa thuận.

Các sản phẩm chuyển giao theo hợp đồng đầu tiên và thứ ba đáp ứng đặc điểm hợp đồng. Sự phù hợp của lô hàng thứ hai đã bị tranh cãi trước khi vận chuyển của nó. Khi sản phẩm đã được kiểm tra một lần nữa khi đến nơi, nó đã được tìm thấy rằng nó đã không đáp ứng các thông số kỹ thuật hợp đồng. Sản phẩm cuối cùng được bán bởi người mua cho bên thứ ba thua lỗ đáng kể, sau khi đã trải qua một sự điều trị nào đó để làm cho nó có thể bán được nhiều hơn.

Người bán khởi tố tụng trọng tài để phục hồi sự cân bằng 10% còn lại do theo hợp đồng. Người mua đã đệ đơn phản tố cáo buộc rằng yêu cầu bồi thường của người bán nên được đặt ra đối với các khoản tiền mà người mua ước tính phải trả cho người mua, tức là những thiệt hại trực tiếp, chi phí tài chính, mất lợi nhuận và lãi.

trích đoạn

I. Luật áp dụng

[1] "Hợp đồng không quy định về luật nội dung. Theo luật pháp mà đã được xác định bởi các Trọng tài viên theo nghệ thuật. 13 (3) của Quy tắc ICC (xem chú thích 1 ). Theo bài báo đó, các trọng tài sẽ 'áp dụng pháp luật chỉ định là luật thích hợp bởi các quy tắc của các cuộc xung đột mà họ cho là thích hợp'.

[2] "Hợp đồng được ký giữa người bán và người mua [quốc tịch khác nhau] giao [ở một nước thứ ba]. Việc bán là fob để chuyển giao rủi ro cho người mua đã diễn ra trong [nước của Người bán] . [quốc gia của người bán] tương ứng sẽ xuất hiện như là quyền tài phán mà bán có liên quan chặt chẽ nhất.

[3] "Công ước La Hay về pháp luật áp dụng đối với doanh số bán hàng hóa quốc tế ngày 15 tháng 6 năm 1955 (Art. 3) liên quan đến các hợp đồng bán hàng, đề cập như luật pháp hiện hành của pháp luật về cư trú hiện tại của người bán... (Xem chú thích 2 ). [quốc gia của người mua] đã tôn trọng Công ước Hague, không [nước của người bán]. Tuy nhiên, xu hướng chung trong các cuộc xung đột của pháp luật là để áp dụng pháp luật trong nước của nơi cư trú hiện tại của các con nợ của các cam kết cần thiết phát sinh theo hợp đồng. Đó là con nợ trong hợp đồng bán hàng là người bán. Dựa trên những phát hiện kết hợp, [luật pháp của đất nước của người bán] xuất hiện để được pháp luật thích hợp phối hợp đồng giữa người bán và người mua.

[4] "Liên quan đến các quy tắc áp dụng của [luật pháp của đất nước của Người bán], Trọng tài đã dựa trên báo cáo tương ứng của các bên và trên các thông tin thu được từ các trọng tài từ một nhà tư vấn độc lập.... Các trọng tài, phù hợp với đoạn cuối cùng của nghệ thuật. 13 của quy tắc ICC, cũng sẽ đưa vào tài khoản của các tập quán thương mại có liên quan. "

II. Năng chấp nhận của Phản

(a) Theo [luật pháp của đất nước của Người bán] [. . .]

(B) Theo tập quán thương mại quốc tế hiện hành trong việc bán hàng hóa quốc tế

[5] "Tòa án thấy rằng có nguồn nào tốt hơn để xác định các tập quán thương mại hiện hành so với các điều khoản của Công ước Liên Hợp Quốc về bán Quốc tế Hàng hóa của 11 tháng 4 năm 1980, thường được gọi là? Ông ước Viên '. Đây là vì vậy ngay cả mặc dù không phải [đất nước của những người mua] cũng không [nước của người bán] là các bên tham gia Công ước đó. Nếu họ, ước có thể được áp dụng đối với trường hợp này như một vấn đề của pháp luật và không chỉ là phản ánh tập quán thương mại.

[6] Công ước Vienna, đã được đưa ra ảnh hưởng đến tại 17 quốc gia [cập nhật năm 1997 của tuyên bố này sẽ báo cáo 48 quốc gia], có thể được thực hiện một cách công bằng để phản ánh tập quán thừa nhận chung về các vấn đề của sự không phù hợp của hàng hoá quốc tế doanh số bán hàng. Nghệ thuật. 38 (1) của Công ước đặt ra nhiệm vụ trên để mua [ "kiểm tra hàng hóa, hoặc làm cho chúng được kiểm tra, trong một khoảng thời gian ngắn như là thực tế trong các trường hợp" (xem chú thích 3 )]. Những người mua sau đó phải thông báo cho người bán nếu sự không phù hợp của hàng hóa trong một thời hạn hợp lý của thời điểm ông nhận thấy hay nên đã nhận thấy thứ e khuyết tật; nếu không thì anh forfeits quyền của mình để nâng cao yêu cầu bồi thường dựa trên nói không phù hợp. Nghệ thuật. [39 (2) (xem chú thích 4 ) quy định cụ thể trong lĩnh vực này là:

[ "Trong mọi trường hợp, người mua mất quyền dựa trên sự thiếu phù hợp của hàng hoá nếu ông không đưa ra các thông báo bán hạn tại tất trong thời hạn hai năm, kể từ ngày mà hàng hoá được thực sự bàn giao cho người mua, trừ khi thời hạn này là không phù hợp với một khoảng thời gian hợp đồng bảo lãnh. " (xem chú thích 5 )]

[7] "Trong hoàn cảnh này, người mua có lô hàng kiểm tra trong vòng một thời gian hợp lý khoảng từ [một chuyên gia] đã được yêu cầu để kiểm tra các lô hàng trước khi hàng hóa, đã đến. Những người mua cũng nên được coi là đã được thông báo về các khuyết tật trong một thời hạn hợp lý, đó là tám ngày sau khi báo cáo của chuyên gia đã được công bố.

[8] "Tòa nhận thấy rằng, trong hoàn cảnh của vụ án này, người mua đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên của Công ước Vienna. Những yêu cầu này là đáng kể linh hoạt hơn so với những người cung cấp dưới [luật pháp của đất nước của người bán ]. Điều luật này bằng cách áp đặt yêu cầu thời gian rất ngắn và cụ thể đối với việc đưa ra các thông báo của các khuyết tật của người mua cho người bán dường như là một ngoại lệ ở điểm này để các tập quán thương mại được chấp nhận chung.

[9] "Trong mọi trường hợp, người bán nên được coi như bị hủy bỏ quyền của mình để gọi bất kỳ không tuân thủ các yêu cầu của nghệ thuật. 38 và 39 của Công ước Vienna từ nghệ thuật. 40 tiểu bang mà người bán không thể dựa vào nghệ thuật. 38 và 39, nếu thiếu sự phù hợp liên quan đến sự kiện mà ông không thể không biết, và đó ông đã không tiết lộ ". Trên thực tế, điều này dường như là trường hợp, vì nó rõ ràng transpires từ các tập tin và các bằng chứng cho thấy các người bán biết và không thể không ý thức [của sự không phù hợp của lô hàng để] hợp đồng chi tiết kỹ thuật.

[11] "Các Tòa án trao bán toàn bộ số tiền yêu cầu bồi thường của mình và đặt nó off với một phần của phản đệ của người mua".


Chú Thích [các chú thích là những bổ sung biên tập viên của các văn bản của các giải thưởng]

* [G] énéralement caractéristiques de la Vente dans tous les Systèmes juridiques "(ICC Trọng Trường hợp số 7153 1992, Chambre de Commerce Internationale, câu Arbitrales JDI4 (1992), tr. 1008). Nhãn hiệu & Flechtner đi xa như vậy để nhà nước "giải thưởng ICC số 5713 có những bài học kép liên quan đến Công ước bán hàng. Đầu tiên, nơi mà một hợp đồng cung cấp cho các trọng tài không có một sự lựa chọn nội dung của điều khoản pháp luật, bản chất quốc tế của một giao dịch có thể đủ tự nó dẫn Trọng tài viên theo các quy tắc của Công ước, ngay cả khi CISG về mặt kỹ thuật không áp dụng cho các hợp đồng. Thứ hai, nơi lựa chọn các quy tắc pháp luật áp dụng do trọng tài để xác định các quy tắc nội dung áp dụng bao gồm tài liệu tham khảo để? Hiền thương mại, các quy định của Công ước có thể được áp dụng, không phải là kiểm soát luật nội dung, mà là bằng chứng tốt nhất của quốc tế tập quán thương mại bán giao dịch hàng hóa. Hoặc là bài ​​học là một kết luận tự nhiên và hợp lý cho trọng tài viên phải đối mặt với một giao dịch xuyên quốc gia đã bị hỏng. Hai lấy nhau chỉ ra khả năng mở rộng đáng kể các quy định của Công ước ngoài việc cung cấp phạm vi Điều 1 của riêng mình "(Trọng tài và hợp đồng hình thành trong Thương mại quốc tế: Trước Cách giải thích của Công ước Liên hợp quốc doanh", 12 Tạp chí Luật & Thương mại 258-59 (1993 )).

1. Art. 13 của Quy tắc ICC năm 1975 (không sửa đổi năm 1988 sửa đổi) lần đọc trong phần có liên quan: "3. Các bên sẽ tự do quyết định của pháp luật được áp dụng bởi các trọng tài viên để thành tích của các tranh chấp Trong trường hợp không có bất kỳ. dấu hiệu của các bên về luật áp dụng, các trọng tài sẽ áp dụng luật định là các luật thích hợp bởi các quy tắc của cuộc xung đột mà ông cho là thích hợp. [...] 5. trong tất cả các trường hợp, các trọng tài viên phải tính đến việc cung cấp các các hợp đồng và các tập quán thương mại có liên quan. "

2. Nghệ thuật. 3 của Công ước Hague về Luật áp dụng để bán Quốc tế Hàng hóa đọc trong phần thích hợp: "Trong mặc định của một đạo luật tuyên bố áp dụng của các bên theo các điều kiện được cung cấp trong bài viết trước, bán sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật trong nước quốc gia mà các nhà cung cấp có nơi thường trú tại thời điểm khi ông nhận được đơn đặt hàng.... "

3. Sửa chữa nội dung của Điều 38 (1) thay thế cho dịch cung cấp trong màn biểu diễn trích dẫn của giải thưởng.

4. Sửa tài liệu tham khảo cho bài viết được trích dẫn.

5. Sửa chữa văn bản của Điều 39 (2) thay thế cho dịch cung cấp trong màn biểu diễn trích dẫn của giải thưởng.

  •  16412
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…