DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

282 biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự

Avatar

 

Được quy định tại Dự thảo Thông tư về biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự, dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 và thay thế Thông tư 26/2016/TT-BCA quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự.

Danh mục 282 biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự như sau:

STT

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

Đơn vị

Khổ giấy 

Mặt in

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

1. Biểu mẫu sử dụng trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

 

 

 

 

 

1

Quyết định phân công Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra giải quyết nguồn tin về tội phạm

01

tờ

A4

1

 

2

Quyết định phân công Điều tra viên, Cán bộ điều tra giải quyết nguồn tin về tội phạm

02

tờ

A4

1

 

3

Quyết định thay đổi Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra giải quyết nguồn tin về tội phạm

03

tờ

A4

1

 

4

Quyết định thay đổi Điều tra viên, Cán bộ điều tra giải quyết nguồn tin về tội phạm

04

tờ

A4

1

 

5

Quyết định phân công cho cấp phó giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm (Dùng cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra)

05

tờ

A4

1

 

6

Quyết định phân công Cán bộ điều tra giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm (Dùng cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra)

06

tờ

A4

1

 

7

Quyết định thay đổi cấp phó giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm (Dùng cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra)

07

tờ

A4

1

 

8

Quyết định thay đổi Cán bộ điều tra giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm (Dùng cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra)

08

tờ

A4

1

 

9

Biên bản tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm 

09

tờ

A4

1

 

10

Thông báo về việc tiếp nhận nguồn tin về tội phạm

10

tờ

A4

1

 

11

Phiếu chuyển tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

11

tờ

A4

1

 

12

Đề nghị gia hạn thời hạn kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm

12

tờ

A4

1

 

13

Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm

13

tờ

A4

1

 

14

Quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm

14

tờ

A4

1

 

15

Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm

15

tờ

A4

2

 

16

Biên bản tiếp nhận người phạm tội tự thú/đầu thú

16

tờ

A3

2

 

17

Thông báo về việc người phạm tội tự thú/đầu thú 

17

tờ

A4

1

 

 

2. Biểu mẫu sử dụng trong việc áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế

 

 

 

 

 

 

2.1. Các biện pháp ngăn chặn

 

 

 

 

 

1

Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp

18

tờ

A4

1

 

2

Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp

19

tờ

A4

1

 

3

Đề nghị phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp

20

tờ

A4

1

 

4

Biên bản giữ người trong trường hợp khẩn cấp

 21

tờ

A3

2

 

5

Biên bản bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp

22

tờ

A4

2

 

6

Lệnh bắt bị can để tạm giam

 23

tờ

A4

1

 

7

Đề nghị phê chuẩn Lệnh bắt bị can để tạm giam

 24

tờ

A4

1

 

8

Biên bản bắt bị can để tạm giam

 25

tờ

A4

2

 

9

Quyết định tạm giữ

 26

tờ

A4

1

 

10

Quyết định gia hạn tạm giữ

 27

tờ

A4

1

 

11

Đề nghị phê chuẩn Quyết định gia hạn tạm giữ

 28

tờ

A4

1

 

12

Lệnh tạm giam 

 29

tờ

A4

1

 

13

Đề nghị phê chuẩn Lệnh tạm giam

 30

tờ

A4

1

 

14

Đề nghị gia hạn tạm giam

 31

tờ

A4

1

 

15

Giấy cam đoan thực hiện các nghĩa vụ khi được áp dụng biện pháp ngăn chặn (Bảo lĩnh, đặt tiền để bảo đảm, cấm đi khỏi nơi cư trú)

 32

tờ

A4

1

 

16

Quyết định cho bảo lĩnh

 33

tờ

A4

1

 

17

Đề nghị phê chuẩn Quyết định cho bảo lĩnh

 34

tờ

A4

1

 

18

Quyết định về việc đặt tiền để bảo đảm

 35

tờ

A4

1

 

19

Đề nghị phê chuẩn Quyết định về việc đặt tiền để bảo đảm

 36

tờ

A4

1

 

20

Biên bản về việc đặt tiền để bảo đảm

 37

tờ

A4

2

 

21

Đề nghị ra quyết định trả lại tiền đã đặt để bảo đảm

 38

tờ

A4

1

 

22

Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú

39

tờ

A4

1

 

23

Thông báo về việc áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú

40

tờ

A4

1

 

24

Giấy phép tạm thời đi khỏi nơi cư trú

41

tờ

A4

1

 

25

Quyết định tạm hoãn xuất cảnh

42

tờ

A4

1

 

26

Thông báo về việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh

43

tờ

A4

1

 

27

Quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn

44

tờ

A4

1

 

28

Quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn

45

tờ

A4

1

 

29

Đề nghị hủy bỏ biện pháp ngăn chặn

46

tờ

A4

1

 

30

Đề nghị thay thế biện pháp ngăn chặn

47

tờ

A4

1

 

31

Quyết định trả tự do

48

tờ

A4

1

 

32

Quyết định truy nã bị can (Sử dụng trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự)

49

tờ

A4

1

 

33

Quyết định truy nã (Sử dụng trong giai đoạn truy tố, xét xử theo yêu cầu của Viện kiểm sát hoặc Tòa án)

50

tờ

A4

1

 

34

Quyết định truy nã (Sử dụng trong giai đoạn thi hành án do Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh ra quyết định)

51

tờ

A4

1

 

35

Quyết định truy nã (Sử dụng đối với người đang chấp hành án phạt tù tại trại giam, trại tạm giam bỏ trốn)

52

tờ

A4

1

 

36

Quyết định đình nã

53

tờ

A4

1

 

37

Biên bản bắt người phạm tội quả tang

54

tờ

A3

2

 

38

Biên bản tiếp nhận người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang

55

tờ

A4

2

 

39

Biên bản phạm tội quả tang (Sử dụng trong trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam hoặc người chấp hành án phạt tù phạm tội quả tang ở cơ sở giam giữ)

56

tờ

A3

2

 

40

Biên bản bắt người đang bị truy nã

57

tờ

A4

2

 

41

Biên bản tiếp nhận người bị bắt theo quyết định truy nã

58

tờ

A4

2

 

42

Biên bản giao, nhận người bị bắt

59

tờ

A4

1

 

43

Thông báo về việc… (giữ người trong trường hợp khẩn cấp; bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp; bắt người phạm tội quả tang; bắt người đang bị truy nã)

60

tờ

A4

1

 

44

Quyết định giao người thân thích của người bị tạm giữ/tạm giam cho người thân thích khác hoặc chính quyền xã, phường, thị trấn chăm nom

61

tờ

A4

1

 

45

Biên bản giao người thân thích của người bị tạm giữ, tạm giam cho chính quyền xã, phường, thị trấn chăm nom (quy định tại Điều 120 BLTTHS)

62

tờ

A4

2

 

46

Biên bản giao cho người thân thích của người bị tạm giữ, tạm giam cho người thân thích khác chăm nom

63

tờ

A4

2

 

47

Thông báo về việc giao người thân thích của người bị tạm giữ, tạm giam cho người thân thích khác hoặc chính quyền xã, phường, thị trấn chăm nom 

64

tờ

A4

1

 

48

Quyết định áp dụng biện pháp bảo quản tài sản của người bị tạm giữ/tạm giam

65

tờ

A4

1

 

49

Biên bản áp dụng biện pháp bảo quản tài sản của người bị tạm giữ, tạm giam 

66

tờ

A4

2

 

50

Thông báo về việc áp dụng biện pháp bảo quản tài sản của người bị tạm giữ, tạm giam 

67

tờ

A4

1

 

 

2.2. Biện pháp cưỡng chế

 

 

 

 

 

1

Quyết định áp giải

68

tờ

A4

1

 

2

Biên bản áp giải

69

tờ

A4

2

 

3

Quyết định dẫn giải

70

tờ

A4

1

 

4

Biên bản dẫn giải

 71

tờ

A4

2

 

5

Biên bản giao, nhận người bị áp giải/dẫn giải

 72

tờ

A4

2

 

6

Lệnh kê biên tài sản

 73

tờ

A4

1

 

7

Biên bản kê biên tài sản

 74

tờ

A4

2

 

8

Quyết định hủy bỏ Lệnh kê biên tài sản

75

tờ

A4

1

 

9

Biên bản về việc hủy bỏ biện pháp kê biên tài sản

76

tờ

A4

2

 

10

Lệnh phong tỏa tài khoản 

77

tờ

A4

2

 

11

Biên bản phong tỏa tài khoản

78

tờ

A4

2

 

12

Quyết định hủy bỏ Lệnh phong tỏa tài khoản

79

tờ

A4

1

 

13

Biên bản về việc hủy bỏ biện pháp phong tỏa tài khoản

80

tờ

A4

2

 

14

Thông báo về việc hủy bỏ biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản

81

tờ

A4

1

 

 

3. Biểu mẫu sử dụng trong phân công điều tra, khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can

 

 

 

 

 

1

Quyết định phân công Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra tiến hành khởi tố, điều tra vụ án hình sự

82

tờ

A4

1

 

2

Quyết định thay đổi Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra tiến hành điều tra vụ án hình sự

83

tờ

A4

1

 

3

Quyết định hủy bỏ Quyết định phân công Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra tiến hành khởi tố, điều tra vụ án hình sự

84

tờ

A4

1

 

4

Quyết định phân công Điều tra viên, Cán bộ điều tra  tiến hành điều tra vụ án hình sự

85

tờ

A4

1

 

5

Quyết định phân công bổ sung Điều tra viên, Cán bộ điều tra tiến hành điều tra vụ án hình sự

86

tờ

A4

1

 

6

Quyết định thay đổi Điều tra viên, Cán bộ điều tra tiến hành điều tra vụ án hình sự

87

tờ

A4

1

 

7

Quyết định thay đổi quyết định/lệnh của Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra/Điều tra viên

88

tờ

A4

1

 

8

Quyết định huỷ bỏ quyết định/lệnh của Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra/Điều tra viên

89

tờ

A4

1

 

9

Quyết định ủy quyền khi Thủ trưởng Cơ quan điều tra vắng mặt

90

tờ

A4

1

 

10

Quyết định phân công cho cấp phó, cán bộ điều tra trong việc khởi tố, điều tra vụ án hình sự (Sử dụng cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra)

91

tờ

A4

1

 

 11

Quyết định thay đổi cấp phó trong việc khởi tố, điều tra vụ án hình sự (Sử dụng cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra)

92

tờ

A4

1

 

12

Quyết định thay đổi cán bộ điều tra tiến hành điều tra vụ án hình sự (Sử dụng cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra)

93

tờ

A4

1

 

13

Quyết định thay đổi quyết định/lệnh của cấp phó trong việc khởi tố, điều tra vụ án hình sự (Sử dụng cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra)

94

tờ

A4

1

 

14

Quyết định hủy bỏ quyết định/lệnh của cấp phó trong việc khởi tố, điều tra vụ án hình sự (Sử dụng cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra)

95

tờ

A4

1

 

15

Quyết định ủy quyền cho cấp phó khi cấp trưởng vắng mặt (Sử dụng cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra)

96

tờ

A4

1

 

16

Quyết định khởi tố vụ án hình sự

97

tờ

A4

1

 

17

Quyết định không khởi tố vụ án hình sự

98

tờ

A4

1

 

18

Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố vụ án hình sự

99

tờ

A4

1

 

19

Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự

100

tờ

A4

1

 

20

Quyết định huỷ bỏ Quyết định khởi tố vụ án hình sự

101

tờ

A4

1

 

21

Thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự/huỷ bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự

102

tờ

A4

1

 

22

Quyết định nhập vụ án hình sự

103

tờ

A4

1

 

23

Quyết định tách vụ án hình sự

104

tờ

A4

1

 

 

Ghi chú: Từ mẫu số 96 đến mẫu số 103 sử dụng chung cho cả pháp nhân

 

 

 

 

 

24

Quyết định ủy thác điều tra

105

tờ

A4

1

 

25

Quyết định khởi tố bị can

106

tờ

A4

1

 

26

Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can

107

tờ

A4

1

 

27

Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can

108

tờ

A4

1

 

28

Đề nghị phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can

109

tờ

A4

1

 

29

Đề nghị phê chuẩn Quyết định bổ sung/thay đổi Quyết định khởi tố bị can

110

tờ

A4

1

 

30

Kiến nghị tạm đình chỉ chức vụ của bị can (Sử dụng chung cho cả pháp nhân)

111

tờ

A4

2

 

31

Quyết định rút vụ án để điều tra

112

tờ

A4

1

 

32

Đề nghị chuyển vụ án (Sử dụng chung cho cả pháp nhân)

113

tờ

A4

1

 

 

4. Biểu mẫu sử dụng trong việc tiến hành các biện pháp điều tra

 

 

 

 

 

1

Lệnh khám xét khẩn cấp

114

tờ

A4

1

 

2

Thông báo về việc khám xét khẩn cấp

115

tờ

A4

1

 

3

Lệnh khám xét

116

tờ

A4

1

 

4

Đề nghị phê chuẩn Lệnh khám xét

117

tờ

A4

1

 

5

Biên bản khám xét

118

tờ

A3

2

 

6

Lệnh thu giữ khẩn cấp thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm 

119

tờ

A4

1

 

7

Thông báo về việc thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm 

120

tờ

A4

1

 

8

Lệnh thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm 

121

tờ

A4

1

 

9

Đề nghị phê chuẩn Lệnh thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm 

122

tờ

A4

1

 

10

Biên bản thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm 

123

tờ

A3

2

 

11

Biên bản giao nhận tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử

124

tờ

A4

2

 

12

Quyết định tạm giữ đồ vật, tài liệu

125

tờ

A4

1

 

13

Biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu (Sử dụng trong trường hợp Cơ quan điều tra tiến hành tạm giữ đồ vật, tài liệu)

126

tờ

A4

2

 

14

Quyết định xử lý đồ vật, tài liệu 

127

tờ

A4

1

 

15

Biên bản niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ

128

tờ

A4

2

 

16

Biên bản mở niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ

129

tờ

A4

2

 

17

Bản thống kê những đồ vật, tài liệu tạm giữ khi khám xét

130

tờ

A4

2

 

18

Bản thống kê những đồ vật khám thấy và giao cho  cá nhân, chính quyền, cơ quan, tổ chức bảo quản

131

tờ

A4

2

 

19

Biên bản về việc trả lại đồ vật, tài liệu

132

tờ

A4

2

 

20

Biên bản giao, nhận vật chứng

133

tờ

A4

2

 

21

Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử

134

tờ

A4

1

 

22

Quyết định xử lý vật chứng

135

tờ

A4

1

 

23

Lệnh nhập kho vật chứng

136

tờ

A4

2

 

24

Lệnh xuất kho vật chứng

137

tờ

A4

2

 

25

Biên bản khám nghiệm hiện trường 

138

tờ

A3

2

 

26

Biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông

139

tờ

A3

2

 

27

Biên bản khám phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông

140

tờ

A3

2

 

28

Sơ đồ hiện trường 

141

tờ

A3

1

 

29

Sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông

142

tờ

A3

1

 

30

Bản ảnh hiện trường

143

tờ

A4

1

 

31

Bản ảnh dấu vết đường vân thu giữ ở hiện trường

144

tờ

A4

2

 

33

Yêu cầu tra cứu dấu vết vân tay hiện trường

145

tờ

A4

1

 

34

Quyết định khai quật và khám nghiệm tử thi

146

tờ

A4

1

 

35

Biên bản khai quật và khám nghiệm tử thi

147

tờ

A3

2

 

36

Biên bản khám nghiệm tử thi/khám nghiệm một phần tử thi

148

tờ

A3

2

 

37

Biên bản xem xét dấu vết trên thân thể

149

tờ

A4

2

 

38

Quyết định thực nghiệm điều tra

150

tờ

A4

2

 

39

Biên bản thực nghiệm điều tra

151

tờ

A3

2

 

40

Quyết định trưng cầu giám định

152

tờ

A3

2

 

41

Quyết định trưng cầu giám định bổ sung

153

tờ

A4

2

 

42

Quyết định trưng cầu giám định lại

154

tờ

A3

2

 

43

Thông báo về việc không chấp nhận đề nghị trưng cầu giám định 

155

tờ

A4

1

 

44

Thông báo về việc không chấp nhận đề nghị trưng cầu giám định bổ sung/giám định lại

156

tờ

A4

1

 

45

Bản ảnh giám định

157

tờ

A3

1

 

46

Biên bản giám định

158

tờ

A3

2

 

47

Biên bản giám định dấu vết súng, đạn

159

tờ

A3

2

 

48

Biên bản giám định chất ma túy

160

tờ

A3

2

 

49

Kết luận giám định

161

tờ

A3

2

 

50

Kết luận giám định lại

162

tờ

A3

2

 

51

Thông báo kết luận giám định

163

tờ

A4

1

 

52

Yêu cầu định giá tài sản

164

tờ

A4

1

 

53

Yêu cầu định giá lại tài sản

165

tờ

A4

1

 

54

Bản kết luận định giá tài sản

166

tờ

A3

2

 

55

Thông báo về nội dung kết luận định giá tài sản

167

tờ

A4

1

 

56

Thông báo không chấp nhận đề nghị định giá lại tài sản

168

tờ

A4

1

 

57

Quyết định trưng cầu người phiên dịch

169

tờ

A4

1

 

58

Quyết định trưng cầu người dịch thuật

170

tờ

A4

1

 

59

Quyết định thay đổi trưng cầu người phiên dịch hoặc người dịch thuật

171

tờ

A4

1

 

60

Lệnh trích xuất và áp giải (theo quy định tại Điều 20 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam)

172

tờ

A4

1

 

61

Thông báo về việc tiến hành các biện pháp điều tra

173

tờ

A4

1

 

62

Phiếu yêu cầu trích xuất

174

tờ

A4

1

 

63

Biên bản hỏi cung bị can

175

tờ

A3

2

 

64

Biên bản ghi lời khai

176

tờ

A3

2

 

65

Biên bản đối chất

177

tờ

A3

2

 

66

Biên bản nhận dạng

178

tờ

A3

2

 

67

Biên bản về việc ghi âm giọng nói

179

tờ

A4

2

 

68

Biên bản nhận biết giọng nói

180

tờ

A3

2

 

69

Biên bản xác minh

181

tờ

A4

2

 

70

Biên bản làm việc

182

tờ

A4

2

 

71

Đề nghị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh

183

tờ

A4

2

 

72

Danh bản

184

tờ

13cmx8cm

2

Giấy 150g/m2

73

Chỉ bản

185

tờ

20cmx20cm

2

Giấy 175g/m2

74

Yêu cầu tra cứu trích lục tiền án, tiền sự hoặc trích sao bản án hình sự

186

tờ

A4

1

 

75

Trích lục tiền án, tiền sự

187

tờ

A4

1

 

76

Trích sao bản án hình sự

188

tờ

A4

1

 

77

Lý lịch cá nhân

189

tờ

A3

2

 

78

Lý lịch bị can

190

tờ

A3

2

 

79

Giấy triệu tập (bìa 100g/m2)

191

tờ

39x19cm

1

200tr/1 cuốn

80

Giấy triệu tập bị can (bìa 100g/m2)

192

tờ

39x19cm

1

200tr/1 cuốn

81

Giấy mời (bìa 100g/m2)

193

tờ

39x19cm

1

200tr/1 cuốn

82

Giấy biên nhận

194

tờ

A4

1

 

83

Giấy giới thiệu công tác (bìa 100g/m2)

195

tờ

39x19cm

1

200tr/1 cuốn

 

5. Biểu mẫu sử dụng khi tiến hành biện pháp điều tra đặc biệt

 

 

 

 

 

1

Quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt

196

tờ

A4

2

 

2

Đề nghị phê chuẩn Quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt (Sử dụng cho Cơ quan điều tra cấp tỉnh, Cơ quan điều tra quân sự cấp quân khu trở lên)

197

tờ

A4

2

 

3

Yêu cầu áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt

198

tờ

A4

2

 

4

Đề nghị gia hạn áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt (Sử dụng cho Cơ quan điều tra cấp tỉnh, Cơ quan điều tra quân sự cấp quân khu trở lên)

199

tờ

A4

2

 

5

Đề nghị hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt (Sử dụng cho Cơ quan điều tra cấp tỉnh, Cơ quan điều tra quân sự cấp quân khu trở lên

200

tờ

A4

2

 

6

Đề nghị quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt (Dùng cho Cơ quan điều tra cấp huyện hoặc Cơ quan điều tra quân sự cấp khu vực)

201

tờ

A4

2

 

7

Đề nghị gia hạn áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt (Sử dụng cho Cơ quan điều tra cấp huyện hoặc Cơ quan điều tra quân sự khu vực)

202

tờ

A4

2

 

8

Đề nghị hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt (Sử dụng cho Cơ quan điều tra cấp huyện hoặc Cơ quan điều tra Quân sự khu vực)

203

tờ

A4

2

 

 

6. Biểu mẫu sử dụng trong việc tạm đình chỉ điều tra và kết thúc điều tra

 

 

 

 

 

1

Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự (Sử dụng chung cho cá nhân hoặc pháp nhân)

204

tờ

A4

1

 

2

Thông báo về việc tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự

205

tờ

A4

1

 

3

Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự (Sử dụng chung cho cá nhân hoặc pháp nhân)

206

tờ

A4

1

 

4

Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự (Sử dụng chung cho cá nhân hoặc pháp nhân)

207

tờ

A4

1

 

5

Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can

208

tờ

A4

2

 

6

Quyết định đình chỉ điều tra bị can

209

tờ

A4

1

 

7

Quyết định phục hồi điều tra bị can

210

tờ

A4

1

 

8

Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can

211

tờ

A4

1

 

9

Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can

212

tờ

A4

2

 

10

Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự đối với bị can

213

tờ

A4

1

 

11

Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố

214

tờ

A4

 

 

12

Bản kết luận điều tra vụ án hình sự trong trường hợp đình chỉ điều tra

215

tờ

A4

 

 

13

Biên bản giao, nhận 

216

tờ

A4

1

 

14

Biên bản giao, nhận hồ sơ vụ án

217

tờ

A4

1

 

15

Biên bản về việc đọc, ghi chép bản sao hoặc tài liệu được số hóa trong hồ sơ vụ án (Sử dụng theo yêu cầu của bị can/người đại diện theo pháp luật của pháp nhân khi kết thúc điều tra)

218

tờ

A4

1

 

 

7. Biểu mẫu sử dụng đối với người bào chữa

 

 

 

 

 

1

Yêu cầu phân công người bào chữa (Trong trường hợp chỉ định người bào chữa)

219

tờ

A4

1

 

2

Thông báo về việc đăng ký bào chữa  

220

tờ

A4

1

 

3

Thông báo từ chối việc đăng ký bào chữa

221

tờ

A4

1

 

4

Thông báo về việc hủy bỏ đăng ký bào chữa

222

tờ

A4

1

 

5

Thông báo cho người bào chữa về việc tiến hành hoạt động điều tra

223

tờ

A4

1

 

6

Biên bản về việc thay đổi hoặc từ chối người bào chữa

224

tờ

A4

1

 

7

Biên bản giao, nhận chứng cứ, tài liệu, đồ vật 

225

tờ

A4

2

 

8

Biên bản về việc đọc, ghi chép, sao chụp tài liệu trong hồ sơ vụ án (Dùng cho người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự)

226

tờ

A4

1

 

9

Biên bản về việc người bào chữa vi phạm quy định việc gặp người bị bắt, bị tạm giữ, bị can hoặc bị cáo đang bị tạm giam

227

tờ

A4

1

 

 

8. Biểu mẫu sử dụng khi tiến hành tố tụng đối với người dưới 18 tuổi

 

 

 

 

 

1

Quyết định miễn trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi

228

tờ

A4

1

 

2

Quyết định áp dụng biện pháp khiển trách

229

tờ

A4

2

 

3

Quyết định áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng

230

tờ

A4

2

 

4

Biên bản về việc hòa giải tại cộng đồng

231

tờ

A4

2

 

5

Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

232

tờ

A4

2

 

6

Quyết định giao người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi cho người đại diện giám sát

233

tờ

A4

2

 

7

Quyết định thay đổi người đại diện giám sát người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi

234

tờ

A4

2

 

 

9. Biểu mẫu sử dụng khi áp dụng thủ tục rút gọn

 

 

 

 

 

1

Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn

235

tờ

A4

1

 

2

Quyết định hủy bỏ Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn

236

tờ

A4

1

 

3

Quyết định đề nghị truy tố theo thủ tục rút gọn

237

tờ

A4

 

 

 

10. Biểu mẫu sử dụng khi giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự

 

 

 

 

 

1

Quyết định giải quyết khiếu nại

238

tờ

A4

2

 

2

Quyết định chấm dứt việc giải quyết khiếu nại

239

tờ

A4

2

 

3

Quyết định phân công xác minh nội dung tố cáo

240

tờ

A4

1

 

4

Quyết định giải quyết tố cáo

241

tờ

A4

2

 

5

Thông báo về việc tiếp nhận giải quyết khiếu nại, tố cáo

242

tờ

A4

1

 

 

11. Biểu mẫu sử dụng trong việc bảo vệ người tố giác tội phạm, người làm chứng, bị hại và người tham gia tố tụng khác

 

 

 

 

 

1

Đề nghị áp dụng/thay đổi/bổ sung biện pháp bảo vệ

243

tờ

A4

1

 

2

Quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ

244

tờ

A4

2

 

3

Quyết định bổ sung biện pháp bảo vệ

245

tờ

A4

2

 

4

Quyết định thay đổi biện pháp bảo vệ

246

tờ

A4

2

 

5

Biên bản tiếp nhận đề nghị, yêu cầu áp dụng biện pháp bảo vệ 

247

tờ

A4

2

 

6

Quyết định chấm dứt áp dụng biện pháp bảo vệ

248

tờ

A4

2

 

7

Thông báo về việc không cần thiết áp dụng biện pháp bảo vệ

249

tờ

A4

1

 

 

12. Biểu mẫu sử dụng trong việc truy cứu trách nhiệm hình sự pháp nhân

 

 

 

 

 

1

Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân

250

tờ

A4

1

 

2

Đề nghị phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân

251

tờ

A4

2

 

3

Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân

252

tờ

A4

1

 

4

Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân

253

tờ

A4

1

 

5

Đề nghị phê chuẩn Quyết định thay đổi/bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân

254

tờ

A4

2

 

6

Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với pháp nhân

255

tờ

A4

1

 

7

Quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với pháp nhân

256

tờ

A4

2

 

8

Quyết định phục hồi điều tra bị can đối với pháp nhân

257

tờ

A4

1

 

9

Đề nghị pháp nhân cử người đại diện theo pháp luật tham gia tố tụng

258

tờ

A4

1

 

10

Quyết định chỉ định người đại diện theo pháp luật của pháp nhân tham gia tố tụng

259

tờ

A4

1

 

11

Quyết định kê biên tài sản của pháp nhân

260

tờ

A4

1

 

12

Biên bản kê biên tài sản của pháp nhân

261

tờ

A4

2

 

13

Quyết định phong tỏa tài khoản của pháp nhân

262

tờ

A4

2

 

14

Biên bản phong tỏa tài khoản của pháp nhân

263

tờ

A4

2

 

15

Quyết định hủy bỏ kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản của pháp nhân

264

tờ

A4

1

 

16

Biên bản hủy bỏ kê biên tài sản của pháp nhân

265

tờ

A4

2

 

17

Biên bản hủy bỏ phong tỏa tài khoản của pháp nhân

266

tờ

A4

2

 

18

Quyết định thay đổi biện pháp cưỡng chế đối với pháp nhân

267

tờ

A4

1

 

19

Quyết định tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân

268

tờ

A4

1

 

20

Đề nghị phê chuẩn Quyết định tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân

269

 

tờ

A4

1

 

21

Quyết định buộc pháp nhân phải nộp một khoản tiền để bảo đảm thi hành án

270

tờ

A4

1

 

22

Đề nghị phê chuẩn Quyết định buộc pháp nhân phải nộp một khoản tiền để đảm bảo thi hành án

271

tờ

A4

2

 

23

Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đối với pháp nhân đề nghị truy tố

272

tờ

A4

 

 

24

Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đối với pháp nhân trong trường hợp đình chỉ điều tra

273

tờ

A4

 

 

 

13. Bìa hồ sơ vụ án hình sự

 

 

 

 

 

1

Bìa hồ sơ vụ án hình sự

(Kích thước 50 cm x 33 cm; giấy bìa Kráp 170g/m2)

274

 

50x33cm

 

 

2

Thống kê tài liệu có trong hồ sơ vụ án

275

tờ

A4

 

 

 

14. Sổ về điều tra hình sự

 

 

 

 

 

1

Sổ tiếp nhận nguồn tin về tội phạm

276

 

A3

2

100tr/1 cuốn

2

Sổ theo dõi, phân loại, giải quyết nguồn tin về tội phạm

277

 

A3

2

100tr/1 cuốn

3

Sổ thụ lý vụ án (Quyết định khởi tố vụ án hình sự; Quyết định phân công Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Cán bộ điều tra tiến hành điều tra vụ án hình sự  Quyết định khởi tố bị can…)

278

 

A3

2

200tr/1 cuốn

 

4

Sổ theo dõi các văn bản tố tụng (Các quyết định, lệnh, kết luận điều tra…)

279

 

A3

2

200tr/1 cuốn

 

5

Sổ công văn đi của hoạt động tố tụng hình sự (Theo dõi các công văn của cơ quan tiến hành tố tụng)

280

 

A3

2

200tr/1 cuốn

 

6

Sổ công văn đến của hoạt động tố tụng hình sự

281

 

A3

2

200tr/1 cuốn

7

Sổ đăng ký bào chữa

282

 

A4

2

200tr/1 cuốn

Xem chi tiết tại Dự thảo Thông tư về biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự tại file đính kèm. 

  •  5391
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…