DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

05 hành vi bị cấm trong xây dựng công trình ngầm đô thị

Avatar

 

Hiện nay nội dung quy hoạch về không gian xây dựng ngầm đồ thị được quy định như thế nào? Những hành vi nào bị xem là cấm trong xây dựng công trình ngầm đô thị?

1. Nội dung quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị

Căn cứ Điều 12 Nghị định 39/2010/NĐ-CP quy định nội dung quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị như sau:

1. Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, địa chất công trình, địa chất thủy văn; hiện trạng về xây dựng các công trình trên mặt đất và ngầm đô thị.

2. Phân tích, đánh giá về quy hoạch chung đô thị và tình hình xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

3. Trên cơ sở định hướng phát triển không gian và hạ tầng kỹ thuật của đô thị đã được xác định trong đồ án quy hoạch chung đô thị:

- Dự báo nhu cầu phát triển và sử dụng không gian ngầm đô thị;

- Phân vùng chức năng sử dụng không gian ngầm để xây dựng công trình ngầm;

- Xác định các khu vực hạn chế, khu vực cấm xây dựng công trình ngầm;

- Xác định hệ thống giao thông ngầm bao gồm: hướng tuyến, vị trí và quy mô nhà ga tầu điện ngầm (nếu có); vị trí, quy mô hầm đường ô tô và khu vực dự kiến xây dựng bãi đỗ xe ngầm;

- Xác định hệ thống tuy nen, hào kỹ thuật, cống, bể kỹ thuật trên các tuyến phố chính đến cấp khu vực;

- Xác định đường ống cấp nước, thoát nước cấp 1, 2, tuyến truyền tải điện từ 22 KV trở lên;

- Xác định các khu vực xây dựng công trình công cộng ngầm, công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật ngầm;

- Dự kiến đấu nối kỹ thuật, đấu nối không gian;

- Đánh giá môi trường chiến lược;

- Dự kiến các hạng mục ưu tiên và các nguồn lực để thực hiện.

4. Hồ sơ quy hoạch bao gồm: thuyết minh và các văn bản pháp lý có liên quan; bản đồ hiện trạng hệ thống công trình ngầm và quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị.

Theo đó nội dung quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị sẽ yêu cầu có các nội dung trên.

2. Hỗ trợ và ưu đãi để xây dựng công trình ngầm đô thị:

Căn cứ Điều 6 Nghị định 39/2010/NĐ-CP quy định về   Hỗ trợ và ưu đãi để xây dựng công trình ngầm đô thị như sau:

Nhà nước khuyến khích các tổ chức và cá nhân tham gia quy hoạch không gian xây dựng công trình ngầm; đầu tư xây dựng các công trình ngầm theo các hình thức đầu tư thích hợp.

Các loại công trình ngầm đô thị được khuyến khích đầu tư xây dựng bao gồm:

- Công trình giao thông ngầm và bãi đỗ xe ngầm;

- Công trình đầu mối kỹ thuật ngầm;

- Cống, bể kỹ thuật, hào, tuy nen kỹ thuật.

Các tổ chức và cá nhân tham gia đầu tư xây dựng các công trình ngầm bao gồm: Công trình giao thông ngầm và bãi đỗ xe ngầm;  Công trình đầu mối kỹ thuật ngầm; Cống, bể kỹ thuật, hào, tuy nen kỹ thuật. được hỗ trợ và ưu đãi đầu tư theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình hướng dẫn thực hiện các quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định 39/2010/NĐ-CP.

3. Các hành vi bị cấm trong xây dựng công trình ngầm đô thị

Căn cứ  Điều 9 Nghị định 39/2010/NĐ-CP các hành vi bị cấm trong xây dựng công trình ngầm đô thị như sau:

1. Xây dựng công trình ngầm đô thị sai quy hoạch đô thị hoặc quy hoạch không gian xây dựng ngầm; sai giấy phép xây dựng hoặc không có giấy phép xây dựng.

2. Vi phạm hành lang an toàn và phạm vi bảo vệ công trình ngầm.

3. Tham gia hoạt động xây dựng mà không đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật về xây dựng.

4. Vi phạm các quy định về quản lý, khai thác sử dụng, bảo trì công trình ngầm.

5. Các hành vi khác vi phạm các quy định của pháp luật về xây dựng, quy hoạch đô thị và pháp luật có liên quan.

Theo đó, 5 hành vi trên được xem là hành vi cấm trong xây dựng công trình ngầm đô thị

  •  53
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…