VIDEO PHÁP LUẬT 13/05/2023 20:12 PM

Video: Ban Chỉ Đạo Trung Ương Về Phòng, Chống Tham Nhũng, Tiêu Cực Gồm Có Những Ai?

13/05/2023 20:12 PM

Hiện nay, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gồm những có những ai?

 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 660

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn