Thủ tục hành chính online 12/12/2023 15:16 PM

Hướng dẫn gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình online mới nhất 2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
12/12/2023 15:16 PM

Gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình online như thế nào? Mức đóng BHYT hộ gia đình là bao nhiêu? – Thùy Dương (Ninh Thuận)

Hướng dẫn gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình online mới nhất 2024 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Hướng dẫn gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình online mới nhất 2024

Trình tự gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình online (trực tuyến) như sau:

- Bước 1: Truy cập địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/#/index

- Bước 2: Chọn “Đóng BHXH điện tử”.

- Bước 3: Chọn "Gia hạn thẻ BHYT theo HGĐ tích hợp giảm trừ mức đóng"

- Bước 4: Nhập đầy đủ thông tin của chủ hộ và thông tin của thành viên hộ gia đình tham gia Bảo hiểm y tế và số tháng cần gia hạn. Để thêm thành viên hộ gia đình, chọn “Thêm thành viên HGĐ”.

- Bước 5: Xác thực thông tin.

Sau khi nhập đầy đủ thông tin yêu cầu, người dùng chọn “Xác nhận” để xác thực thông tin.

Nếu các thông tin như thông tin chủ hộ; thông tin các thành viên; các thành viên tham gia thuộc đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình; thông tin về thẻ BHYT của các thành viên; các thành viên đề nghị gia hạn thẻ BHYT tham gia ở cùng một cơ quan BHXH được xác thực là đúng, màn hình hiển thị thông tin như sau:

Thông tin tham gia BHYT của từng thành viên: Số định danh, họ tên, số tháng gia hạn, hạn thẻ BHYT hiện tại, số tiền phải đóng để gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình.

- Bước 6: Chọn ngân hàng thụ hưởng của cơ quan BHXH.

Sau khi xác thực thông tin thành công, chọn “Ngân hàng thụ hưởng của cơ quan BHXH”, sau đó chọn “Thanh toán”.

- Bước 7: Thanh toán: Sau khi chọn “Thanh toán” tại bước 6, màn hình hiển thị danh sách ngân hàng và trung gian thanh toán. Người dùng có thể chọn một trong hai hình thức thanh toán.

Sau khi thanh toán thành công, người dùng có thể thực hiện in biên lai bằng cách chọn “In biên lai” hiển thị trên màn hình.

2. Mức đóng BHYT hộ gia đình năm 2024

Điểm e khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình như sau:

- Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

- Việc giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại điểm này được thực hiện khi các thành viên tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính.

Như vậy, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2024 cụ thể như bảng sau:

Thành viên hộ gia đình

Mức đóng BHYT hộ gia đình năm 2024

(Đơn vị: VNĐ/tháng)

Người thứ nhất

81.000

Người thứ hai

56.700

Người thứ ba

48.600

Người thứ tư

40.500

Người thứ năm

trở đi

32.400

3. Đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình

Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bao gồm:

(1) Nhóm do người lao động và đơn vị đóng.

(2) Nhóm do tổ chức BHXH đóng.

(3) Nhóm do ngân sách nhà nước đóng.

(4) Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.

(5) Nhóm do người sử dụng lao động đóng

(6) Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Trong đó, nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình bao gồm:

- Toàn bộ người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký thường trú, trừ những người thuộc đối tượng 1, 2, 3, 4, 5 và người đã khai báo tạm vắng.

- Toàn bộ những người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký tạm trú, trừ những người thuộc đối tượng 1, 2, 3, 4, 5 và đối tượng đã tham gia BHYT theo hộ gia đình đăng ký thường trú.

- Các đối tượng sau đây được tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình:

+ Chức sắc, chức việc, nhà tu hành;

+ Người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

(Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH, được sửa đổi bởi Quyết định 505/QĐ-BHXHQuyết định 490/QĐ-BHXH)

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,499

Bài viết về

Bảo hiểm y tế

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn