Yêu cầu về năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch thủy lợi

19/06/2019 10:04 AM

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 53/2019/NĐ-CP quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê.

Hải Hà

Theo đó, tổ chức tư vấn lập quy hoạch thủy lợi có tư cách pháp nhân và đáp ứng các yêu cầu về năng lực sau đây:

- Đã thực hiện ít nhất 01 quy hoạch cùng chuyên ngành.

- Có ít nhất 01 chuyên gia tư vấn (CGTV) có bằng đại học trở lên thuộc chuyên ngành thủy lợi, chuyên ngành liên quan đến quy hoạch cần lập, có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quy hoạch.

- Có ít nhất 05 CGTV có bằng đại học trở lên thuộc chuyên ngành thủy lợi, chuyên ngành liên quan đến quy hoạch cần lập, đã trực tiếp tham gia lập ít nhất 01 quy hoạch cùng chuyên ngành.

- CGTV là chủ nhiệm dự án quy hoạch chuyên ngành phải:

+ Có bằng đại học trở lên thuộc chuyên ngành thủy lợi, chuyên ngành liên quan đến quy hoạch cần lập;

+ Đã chủ trì lập ít nhất 01 quy hoạch hoặc trực tiếp tham gia lập ít nhất 02 quy hoạch cùng chuyên ngành.

- CGTV chủ trì lập chuyên đề chính của quy hoạch phải:

+ Có bằng đại học trở lên thuộc chuyên ngành thủy lợi, chuyên ngành liên quan đến quy hoạch cần lập;

+ Đã trực tiếp tham gia lập ít nhất 01 quy hoạch cùng chuyên ngành.

Nghị định 53/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 17/6/2019.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,619

Bài viết về

lĩnh vực Thủy lợi

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:00 | 20/07/2024 Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp 2024 38/2024/QH15 ngày 27/6/2024
  • 15:50 | 20/07/2024 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024
  • 11:40 | 20/07/2024 Thông tư 49/2024/TT-BTC ngày 16/7/2024 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2025-2027
  • 10:30 | 20/07/2024 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2024 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024
  • 10:20 | 20/07/2024 Luật Thủ đô 2024 39/2024/QH15 ngày 28/6/2024
  • 10:05 | 20/07/2024 Luật Cảnh vệ sửa đổi 2024 40/2024/QH15 ngày 28/6/2024
  • 09:45 | 20/07/2024 Luật Lưu trữ 2024 33/2024/QH15 ngày 21/6/2024
  • 09:35 | 20/07/2024 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 41/2024/QH15 ngày 29/6/2024
  • 17:22 | 19/07/2024 Nghị định 89/2024/NĐ-CP ngày 16/7/2024 về chuyển đổi công ty nhà nước được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tổ chức và hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp
  • 17:20 | 19/07/2024 Nghị định 90/2024/NĐ-CP ngày 17/7/2024 sửa đổi Danh mục chất ma túy và tiền chất kèm theo Nghị định 57/2022/NĐ-CP quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
3.92.91.54

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn