Đổi tên khai sinh có bắt buộc làm lại văn bằng, chứng chỉ đã cấp không?

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
18/09/2023 20:00 PM

Xin cho tôi hỏi đổi tên khai sinh có bắt buộc làm lại văn bằng, chứng chỉ đã cấp không? - Mỹ Linh (Đồng Nai)

Đổi tên khai sinh có bắt buộc làm lại văn bằng, chứng chỉ đã cấp không? (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Đổi tên khai sinh có bắt buộc làm lại văn bằng, chứng chỉ đã cấp không?

Theo Điều 22 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT quy định người được cấp văn bằng, chứng chỉ có quyền yêu cầu chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ trong các trường hợp sau:

- Được cơ quan có thẩm quyền quyết định thay đổi hoặc cải chính hộ tịch;

- Được xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính;

- Được bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch;

- Được đăng ký khai sinh quá hạn, đăng ký lại việc sinh.

Trong đó, thay đổi tên trên Giấy khai sinh là một trong những thủ tục thay đổi hộ tịch. Vì vậy, theo quy định trên, người đổi tên trên Giấy khai sinh sau khi đã cấp văn bằng, chứng chỉ có thể yêu cầu chỉnh sửa lại văn bằng, chứng chỉ đã cấp theo tên mới.

Tuy nhiên, việc đổi chỉnh sửa bằng, chứng chỉ là không bắt buộc, văn bằng chứng chỉ được sửa đổi khi cá nhân thuộc trường hợp nêu trên có yêu cầu. 

2. Thẩm quyền quyết định chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

Người có thẩm quyền quyết định chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ là thủ trưởng cơ quan đã cấp văn bằng, chứng chỉ và đang quản lý sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ. 

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ đã sáp nhập, chia, tách, giải thể thì người có thẩm quyền quyết định chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ là thủ trưởng cơ quan đang quản lý sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ.

(Điều 21 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT)

3. Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

(i) Hồ sơ đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ:

(i.1) Đơn đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ;

(i.2) Văn bằng, chứng chỉ đề nghị chỉnh sửa;

(i.3) Trích lục hoặc quyết định thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính;

(i.4) Giấy khai sinh đối với trường hợp chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ do bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn;

(i.5) Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh của người được cấp văn bằng, chứng chỉ. 

Thông tin ghi trên các giấy tờ này phải phù hợp với đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ. 

Các tài liệu trong hồ sơ đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ quy định tại các điểm (i.2), (i.3), (i.4), (i.5) là bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính.

(ii) Trường hợp tài liệu trong hồ sơ đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ quy định tại các điểm (i.2), (i.3), (i.4), (i.5) là bản sao không có chứng thực thì người đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ phải xuất trình bản chính để người tiếp nhận hồ sơ đối chiếu; người tiếp nhận hồ sơ phải ký xác nhận, ghi rõ họ tên vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính.

(iii) Trình tự chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ được quy định như sau:

- Người đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại khoản (i) cho cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ xem xét quyết định việc chỉnh sửa; nếu không chỉnh sửa thì phải trả lòi bằng văn bản và nêu rõ lý do;

- Việc chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ được thực hiện bằng quyết định chỉnh sửa; không chỉnh sửa trực tiếp trong văn bằng, chứng chỉ. Quyết định chỉnh sửa phải được lưu trong hồ sơ cấp văn bằng, chứng chỉ.

- Căn cứ quyết định chỉnh sửa, cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ ghi đầy đủ thông tin về văn bằng, chứng chỉ, các nội dung được chỉnh sửa của văn bằng, chứng chỉ vào phụ lục sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ.

(Điều 23 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT)

Nguyễn Ngọc Quế Anh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,057

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn