Có bao nhiêu hình thức hành nghề của đấu giá viên?

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
18/09/2023 19:00 PM

Tôi muốn biết có bao nhiêu hình thức hành nghề của đấu giá viên theo quy định hiện hành? – Phương Linh (Tây Ninh)

Có bao nhiêu hình thức hành nghề của đấu giá viên?

Có bao nhiêu hình thức hành nghề của đấu giá viên? (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Quy định về tiêu chuẩn đấu giá viên

Theo Điều 10 Luật Đấu giá tài sản 2016, đấu giá viên phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

- Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt;

- Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học thuộc một trong các chuyên ngành luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng;

- Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề đấu giá quy định tại Điều 11 Luật Đấu giá tài sản 2016, trừ trường hợp được miễn đào tạo nghề đấu giá quy định tại Điều 12 Luật Đấu giá tài sản 2016;

- Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

2. Có bao nhiêu hình thức hành nghề của đấu giá viên?

Cụ thể, đấu giá viên hành nghề theo các hình thức sau đây:

(i) Hành nghề tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản;

(ii) Hành nghề tại doanh nghiệp đấu giá tài sản;

(iii) Hành nghề tại tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng.

Lưu ý:

- Việc hành nghề của đấu giá viên quy định tại (i) thực hiện theo quy định Luật Đấu giá tài sản 2016, pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật về viên chức.

- Việc hành nghề của đấu giá viên quy định tại (ii) thực hiện thông qua việc thành lập hoặc tham gia thành lập hoặc làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Mỗi đấu giá viên chỉ được thành lập hoặc tham gia thành lập một doanh nghiệp đấu giá tài sản hoặc ký hợp đồng lao động với một doanh nghiệp đấu giá tài sản theo quy định Luật Đấu giá tài sản 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Việc hành nghề của đấu giá viên quy định tại (iii) thực hiện theo quy định Luật Đấu giá tài sản 2016 và pháp luật về lao động.

(Điều 18 Luật Đấu giá tài sản 2016)

3. Quyền và nghĩa vụ của đấu giá viên

3.1. Quyền của của đấu giá viên

Cụ thể tại khoản 1 Điều 19 Luật Đấu giá tài sản 2016 quy định về quyền hạn của đấu giá viên như sau:

- Hành nghề trên toàn lãnh thổ Việt Nam;

- Trực tiếp điều hành cuộc đấu giá;

- Truất quyền tham dự cuộc đấu giá của người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản 2016;

- Dừng cuộc đấu giá khi phát hiện có hành vi thông đồng, dìm giá hoặc gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá và thông báo cho tổ chức đấu giá tài sản;

- Điều hành cuộc đấu giá theo hợp đồng giữa Hội đồng đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá tài sản nơi đấu giá viên hành nghề trong trường hợp cuộc đấu giá do Hội đồng thực hiện hoặc tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng trong trường hợp tổ chức tự đấu giá;

- Hướng dẫn, giám sát việc tập sự của người tập sự hành nghề đấu giá;

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

3.2. Nghĩa vụ của đấu giá viên

Đấu giá viên có các nghĩa vụ sau đây:

- Tuân thủ nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản quy định tại Luật Đấu giá tài sản 2016;

- Tuân theo Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước tổ chức đấu giá tài sản về cuộc đấu giá do mình thực hiện;

- Chịu trách nhiệm về các công việc do người tập sự hành nghề đấu giá mà mình hướng dẫn thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 13 Luật Đấu giá tài sản 2016;

- Tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định tại Điều 20 Luật Đấu giá tài sản 2016;

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

(Khoản 2 Điều 19 Luật Đấu giá tài sản 2016)

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 361

Bài viết về

lĩnh vực Tài chính nhà nước

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn