03 Mẫu hợp đồng lao động năm 2023 thông dụng và những điều cần biết

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Mai Thanh Lợi
08/05/2023 08:45 AM

Xin hỏi hợp đồng lao động trong doanh nghiệp, cho người giúp việc nhà và trong cơ quan nhà nước được quy định thế nào? Khi ký hợp đồng cần lưu ý những nội dung gì không? - Anh Hùng (TPHCM)

Mẫu hợp đồng lao động năm 2023 khối doanh nghiệp

Theo quy định tại Bộ luật lao động 2019 thì trước khi nhận người lao động vào làm việc thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

Tuy nhiên, hiện không có văn bản quy định cụ thể về mẫu hợp đồng lao động trong trường hợp này. Tuy nhiên, căn cứ các quy định tại Bộ luật lao động 2019 và các quy định hướng dẫn liên quan, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã xây dựng và trân trọng gửi đến quý khách hàng tham khảo Mẫu hợp đồng lao động sau đây:

MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 2023 TRONG DOANH NGHIỆP

Lưu ý: Mẫu hợp đồng lao động trên chỉ có giá trị tham khảo dựa trên quy định tại Bộ luật Lao động 2019 và các quy định hướng dẫn liên quan.

Một số vấn đề quan trọng cần lưu ý khi giao kết hợp đồng lao động:

- Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

+ Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

+ Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

- Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng.

- Việc giao kết hợp đồng lao động phải đảm bảo 2 nguyên tắc sau đây:

+ Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực.

+ Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội.

- Những hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động

+ Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.

+ Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động.

+ Buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ cho người sử dụng lao động.

03 Mẫu hợp đồng lao động năm 2023 thông dụng và những điều cần biết

03 Mẫu hợp đồng lao động năm 2023 thông dụng và những điều cần biết (Hình từ internet)

Mẫu hợp đồng lao động 2023 khối cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

Mẫu hợp đồng lao động 2023 trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công từ ngày 20/6/2023 sẽ được áp dụng theo quy định tại Thông tư 5/2023/TT-BNV của Bộ nội vụ, cụ thể như sau:

MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 2023 TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm các nội dung chính sau:

- Thông tin của người sử dụng lao động và người lao động;

- Thông tin về công việc, vị trí việc làm và thời hạn hợp đồng;

- Quyền và nghĩa vụ của người lao động;

- Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động;

- Các trường hợp tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động;

- Các phương thức giải quyết tranh chấp;

- Điều khoản thi hành;

- Chữ ký, đóng dấu của các bên.

Mâu hợp đồng lao động 2023 với người lao động giúp việc nhà

Mẫu hợp đồng lao động giúp việc nhà được thực hiện theo Mẫu số 01/PLV Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP như sau:

MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 2023 GIÚP VIỆC NHÀ

Một số vấn đề cần lưu ý khi giao kết hợp đồng lao động giúp việc nhà:

- Khi nhận người lao động vào làm việc thì người sử dụng lao động phải ký kết hợp đồng lao động với người lao động. Hình thức hợp đồng lao động ký kết phải bằng văn bản theo quy định pháp luật.

- Trước khi ký kết hợp đồng lao động, người lao động và người sử dụng lao động có nghĩa vụ cung cấp thông tin theo quy định pháp luật.

- Nội dung hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động 2019.

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, mỗi bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần lý do nhưng phải báo trước ít nhất 15 ngày, trừ một số trường hợp không phải báo trước theo quy định tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 37,918

Bài viết về

Hợp đồng lao động

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn