Mức lương ngừng việc là bao nhiêu khi tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7?

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
14/06/2022 15:09 PM

Theo Điều 99 Bộ luật Lao động 2019, khi có sự cố về điện, nước hoặc các lỗi không phải do người lao động dẫn đến ngừng việc thì người lao động sẽ được chi trả một khoản tiền ngừng việc. Vậy mức lương ngừng việc sẽ là bao nhiêu khi tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2022?

Mức lương ngừng việc là bao nhiêu khi tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7? (Ảnh minh họa)

1. Trả lương ngừng việc cho người lao động như thế nào?

- Lỗi của người sử dụng lao động: Nếu do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động được trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động;

- Lỗi của người lao động: Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; 

Những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc thì được trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu;

- Sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động; Thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa; Di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Lý do kinh tế: Hai bên thỏa thuận về tiền lương ngừng việc.

+ Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống: Tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu;

+ Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc: Tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Ngoài ra, theo Khoản 5 Điều 58 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định thời giờ phải ngừng việc không do lỗi của người lao động sẽ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương.

Như vậy, trong trường hợp ngừng việc không phải do lỗi của người lao động thì người lao động sẽ được nhận lương ngừng việc, mức lương trả khi ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng sẽ không thấp hơn mức lương tối thiểu.

2. Mức lương để trả lương ngừng việc là bao nhiêu khi tăng lương tối thiểu vùng?

Tại Điều 3 Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ của người lao động như sau:

 

Vùng

Mức lương tối thiểu tháng

(Đơn vị: đồng/tháng)

Mức lương tối thiểu giờ

(Đơn vị: đồng/giờ)

Vùng I

4.680.000

22.500

Vùng II

4.160.000

20.000

Vùng III

3.640.000

17.500

Vùng IV

3.250.000

15.600

 

 

Như vậy, từ ngày 01/7/2022 khi thay đổi mức lương tối thiểu vùng thì tiền ngừng việc của người lao động vẫn sẽ do hai bên thỏa thuận nhưng sẽ không được thấp hơn mức tối thiểu đối với từng vùng.

Căn cứ pháp lý: Điều 99 Bộ luật Lao động 2019, Khoản 5 Điều 58 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, Điều 3 Nghị định 38/2022/NĐ-CP.

Ngọc Nhi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,486

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn