Giải đáp 05 vướng mắc về hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
11/06/2022 08:01 AM

Cục Việc làm giải đáp một số vướng mắc khi triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg cụ thể:

1. Về người sử dụng lao động thuộc đối tượng áp dụng

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg thì chỉ có “doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh” mới thuộc đối tượng áp dụng của Quyết định 08/2022/QĐ-TTg.

Giải đáp 05 vướng mắc về hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ

Giải đáp 05 vướng mắc về hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ (Ảnh minh họa)

2. Về đối tượng được hỗ trợ chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 8 Nghị định 145/2020/NĐ-CP thì tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm cả thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH.

Thời gian người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản, người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không phải đóng BHXH theo quy định nhưng vẫn có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH.

Do vậy, người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản, người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau thuộc đối tượng được hỗ trợ chính sách tiền thuê nhà nếu đủ điều kiện theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg.

3. Về phương thức chi trả hỗ trợ tiền thuê nhà và xác nhận của cơ quan BHXH

Theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 7 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg thì doanh nghiệp lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo từng tháng và có thể đề nghị cơ quan BHXH xác nhận gộp 02 hoặc 03 tháng đối với chính sách hỗ trợ người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 9, khoản 3 và khoản 4 Điều 11 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg thì đối với sách hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động yêu cầu người sử dụng lao động gửi danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà hằng tháng đến cơ quan BHXH trước ngày 15 hằng tháng, không quy định cho phép gộp 02 hoặc 03 tháng.

Về ví dụ ở mục 3: tháng 05/2022 doanh nghiệp có lập danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà tháng 4 cho người lao động, tháng 6/2022 doanh nghiệp lập danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà tháng 5 cho người lao động.

4. Về thời gian thực hiện chính sách chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg thì điều kiện ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01/02/2022 đến ngày 30/6/2022 nên người lao động có thời gian ở thuê, ở trọ tháng 2, 3 năm 2022 nếu đủ điều kiện vẫn được hỗ trợ tiền thuê nhà tháng 2, tháng 3.

Về ví dụ ở mục 4: tháng 05/2022 doanh nghiệp có lập danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động 3 tháng: tháng 2, 3, 4 năm 2022.

5. Về thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà

Theo quy định tại khoản 7 Điều 7, khoản 7 Điều 11 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả cho người lao động trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ.

Tại điểm đ khoản 2 Điều 12 có quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động thực hiện chi trả tiền hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, thanh, quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật.

Theo đó, người sử dụng lao động nếu vi phạm trong việc chi trả hỗ trợ, thanh, quyết toán kinh phí thì áp dụng xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính, kế toán.

Căn cứ: Công văn 326/CVL-TTLĐ ngày 19/5/2022 hướng dẫn thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg do Cục Việc làm ban hành.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,419

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn