Mã ngạch công chức chuyên ngành hành chính và văn thư hiện nay

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
11/03/2022 16:09 PM

Mã ngạch công chức chuyên ngành hành chính và chuyên ngành văn thư hiện nay quy định tại Thông tư 2/2021/TT-BNV do Bộ Nội vụ ban hành. Cụ thể như sau:

Mã ngạch công chức chuyên ngành hành chính và văn thư hiện nay

Mã ngạch công chức chuyên ngành hành chính và văn thư hiện nay (Ảnh minh họa)

1. Mã ngạch công chức chuyên ngành hành chính và chuyên ngành văn thư

Căn cứ Điều 3 Thông tư 2/2021/TT-BNV chức danh, mã số ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư quy định như sau

Các ngạch công chức chuyên ngành hành chính:

- Chuyên viên cao cấp

Mã số: 01.001

- Chuyên viên chính

Mã số: 01.002

- Chuyên viên

Mã số: 01.003

- Cán sự

Mã số: 01.004

- Nhân viên

Mã số: 01.005

Các ngạch công chức chuyên ngành văn thư:

- Văn thư viên chính

Mã số: 02.006

- Văn thư viên

Mã số: 02.007

- Văn thư viên trung cấp

Mã số: 02.008

2. Điều kiện thi nâng ngạch công chức

Công chức được đăng ký dự thi nâng ngạch khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 30 Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, cụ thể:

- Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật quy định tại Điều 82 của Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi 2019);

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn;

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch dự thi;

Trường hợp công chức có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của ngạch dự thi thì đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn ngoại ngữ, tin học của ngạch dự thi.

Trường hợp công chức được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc môn tin học theo quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều 37 Nghị định 138/2020/NĐ-CP thì đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn ngoại ngữ, tin học của ngạch dự thi.

- Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu đối với từng ngạch công chức quy định tại tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch dự thi;

Trường hợp công chức trước khi được tuyển dụng hoặc được tiếp nhận đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của Luật bảo hiểm xã hội, làm việc ở vị trí có yêu cầu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp (nếu thời gian công tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) và thời gian đó được cơ quan có thẩm quyền tính làm căn cứ xếp lương ở ngạch công chức hiện giữ thì được tính là tương đương với ngạch công chức hiện giữ.

Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ ngạch dưới liền kề với ngạch dự thi tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch.

Như Mai

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,465

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn