Có được hưởng trợ cấp thất nghiệp 1 lần không?

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trung Tài
25/08/2021 09:46 AM

Trợ cấp thất nghiệp được xem là khoản tiền quan trọng với NLĐ thất nghiệp trong mùa dịch Covid-19. Vậy, NLĐ có thể nhận trợ cấp thất nghiệp 1 lần giống như chế độ BHXH 1 lần được không?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 50 Luật Việc làm 2013 thì Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp:

- Cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp.

- Cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Ngoài ra, việc chi trả trợ cấp thất nghiệp được quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP như sau:

“2. Chi trả trợ cấp thất nghiệp

a) Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên của người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;

b) Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động từ tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ 2 trở đi trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ thời điểm ngày thứ 07 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động. Trường hợp thời điểm ngày thứ 07 nêu trên là ngày nghỉ thì thời hạn chi trả trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày làm việc tiếp theo.”

Như vậy, trợ cấp thất nghiệp không thanh toán 1 lần mà chi trả từng tháng.

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa năm 2021

Theo Điều 50 Luật Việc làm 2013, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:

Mức hưởng hằng tháng = 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

Trong đó:

+ Với NLĐ thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, mức hưởng hằng tháng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở tại thời điểm chấm dứt hợp đồng.

+ Với NLĐ thực hiện chế độ tiền lương do NSDLĐ quy định (ngoài nhà nước) thì mức hưởng hằng tháng tối đa không qua 05 lần mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm chấm dứt HĐLĐ.

Do đó, mức hưởng tối đa trợ cấp thất nghiệp năm 2021:

- Đối với NLĐ thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định:

Năm 2021, mức lương cơ sở vẫn giữ nguyên theo Nghị quyết 128/2020/QH14 ngày 12/11/2020 là 1,49 triệu đồng/tháng nên mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa đối với NLĐ sẽ là:

1.490.000 x 5 = 7.450.000 đồng/tháng.

- Đối với NLĐ thực hiện chế độ tiền lương do NSDLĐ quy định:

Năm 2021, mức lương tối thiểu vùng tiếp tục thực hiện theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP, do đó, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa với NLĐ là:

 + Vùng I: 4.420.000 x 5 = 22.100.000 đồng/tháng.

+ Vùng II: 3.920.000 x 5 = 19.600.000 đồng/tháng.

+ Vùng III: 3.430.000 x 5 = 17.150.000 đồng/tháng.

+ Vùng IV: 3.070.000 x 5 = 15.350.000 đồng/tháng.

Trung Tài

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,062

Bài viết về

Giải đáp thắc mắc về bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn