Yêu cầu cơ quan nhà nước bồi thường cần giấy tờ, hồ sơ gì?

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Thùy Liên
11/03/2021 14:59 PM

Cá nhân, tổ chức bị thiệt hại (người bị thiệt hại) do người thi hành công vụ gây ra có thể nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu bồi thường trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính tới cơ quan giải quyết bồi thường theo quy định sau:

Bồi thường nhà nước

Người bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra có quyền yêu cầu bồi thường (Ảnh minh họa)

Mẫu văn bản yêu cầu bồi thường nhà nước 01/BTNN

**Trường hợp người bị thiệt hại trực tiếp yêu cầu bồi thường thì hồ sơ yêu cầu bao gồm:

(1) Văn bản yêu cầu bồi thường theo mẫu (Mẫu 01/BTNN);

(2) Văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường, trừ trường hợp người bị thiệt hại không được gửi hoặc không thể có văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường;

(3) Giấy tờ chứng minh nhân thân của người bị thiệt hại;

(4) Tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc yêu cầu bồi thường (nếu có).

**Trường hợp người yêu cầu bồi thường là người thừa kế (nếu có nhiều người thừa kế thì những người thừa kế đó phải cử ra một người đại diện) hoặc là người đại diện của người bị thiệt hại thì ngoài các tài liệu quy định tại các mục (1), (2) và (4) nêu trên, hồ sơ còn phải có các tài liệu sau đây:

- Giấy tờ minh nhân thân của người thừa kế, người đại diện của người bị thiệt hại;

- Văn bản ủy quyền hợp pháp trong trường hợp đại diện theo ủy quyền;

- Trường hợp người bị thiệt hại chết mà có di chúc thì người yêu cầu bồi thường phải cung cấp di chúc, trường hợp không có di chúc thì phải có văn bản hợp pháp về quyền thừa kế.

Lưu ý:

- Trường hợp chưa xác định ngay được cơ quan giải quyết bồi thường, người yêu cầu bồi thường nộp hồ sơ đến Sở Tư pháp nơi người bị thiệt hại cư trú hoặc có trụ sở.

- Trường hợp người yêu cầu bồi thường trực tiếp nộp hồ sơ thì các giấy tờ, tài liệu và chứng cứ quy định tại các mục (2), (3), (4)  và giấy tờ nộp trong trường hợp người yêu cầu là người thừa kế; người đại diện của người bị thiệt hại là bản sao nhưng phải có bản chính để đối chiếu; trường hợp người yêu cầu bồi thường gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính thì các giấy tờ, tài liệu và chứng cứ là bản sao có chứng thực theo quy định.

Căn cứ pháp lý:

- Điều 41 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

- Thông tư 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018.

Thùy Liên

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,613

Bài viết về

lĩnh vực Thủ tục tố tụng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn