Các xã ĐBKK sau đây không còn hưởng chính sách giảm nghèo giai đoạn 2016-2020

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
04/02/2021 16:22 PM

Bộ LĐTB&XH vừa có Công văn 269/LĐTBXH-VPQGGN về việc thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2021.

Các xã ĐBKK sau không hưởng chính sách giảm nghèo giai đoạn 2016-2020

Các xã ĐBKK sau không ng chính sách gim nghèo giai đon 2016-2020 (Ảnh minh họa)

Theo đó, Bộ LĐTB&XH đề nghị UBND các tỉnh/thành phố khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

- Căn cứ quy định tại Điều 2 Nghị định 07/2021/NĐ-CP về Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội đối với hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo từ ngày 01/01/2021.

- Năm 2021, tiếp tục thực hiện cơ chế, chính sách giảm nghèo đối với các huyện nghèo theo Quyết định 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2017 phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020 và các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 cho đến khi có văn bản mới thay thế của cấp có thẩm quyền.

- Năm 2021, không áp dng cơ chế, chính sách gim nghèo giai đon 2016-2020 đi vi các xã đc bit khó khăn vùng bãi ngang ven bin và hi đo đã đưc cp có thm quyn công nhn lên phưng, th trn hoc các xã đt chun nông thôn mi theo Quyết định 596/QĐ-TTg ngày 25/5/2018 sửa đổi Điều 2 Quyết định 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020.

Như vậy, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo đã được cấp có thẩm quyền công nhận lên phường, thị trấn hoặc các xã đạt chuẩn nông thôn mới thì không tiếp tục hưởng chính sách giảm nghèo giai đoạn 2016-2020.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,250

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn