29 loại văn bản hành chính theo quy định hiện hành

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
15/01/2021 10:56 AM

Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 quy định về công tác văn thư và quản lý nhà nước về công tác văn thư; trong đó Điều 7 quy định có 29 loại văn bản hành chính kèm tên viết tắt gồm:

29 loại văn bản hành chính

1. Nghị quyết (cá biệt) - chữ viết tắt là NQ;

2. Quyết định (cá biệt) - chữ viết tắt là QĐ;

3. Chỉ thị - CT;

4. Quy chế - QC;

5. Quy định - QYĐ;

6. Thông cáo- TC;

7. Thông báo - TB;

8. Hướng dẫn - HD;

9. Chương trình - CTr;

10. Kế hoạch - KH;

11. Phương án - PA;

12. Đề án - ĐA;

13. Dự án - DA;

14. Báo cáo - BC;

15. Biên bản - BB;

16. Tờ trình - TTr;

17. Hợp đồng - HĐ;

18. Công văn;

19. Công điện - CĐ;

20. Bản ghi nhớ - BGN;

21. Bản thỏa thuận - BTT;

22. Giấy ủy quyền - GUQ;

23. Giấy mời - GM;

24. Giấy giới thiệu - GGT;

25. Giấy nghỉ phép - GNP;

26. Phiếu gửi - PG;

27. Phiếu chuyển - PC;

28. Phiếu báo - PB;

29. Thư công.

File Word mẫu trình bày văn bản hành chính

Theo đó, thể thức văn bản hành chính được quy định bao gồm các thành phần sau:

- Thành phần chính, cụ thể:

+ Quốc hiệu và Tiêu ngữ.

+ Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

+ Số, ký hiệu của văn bản.

+ Địa danh và thời gian ban hành văn bản.

+ Tên loại và trích yếu nội dung văn bản.

+ Nội dung văn bản.

+ Chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền.

+ Dấu, chữ ký số của cơ quan, tổ chức.

+ Nơi nhận.

- Ngoài các thành phần chính nêu trên, văn bản có thể bổ sung các thành phần khác như: Phụ lục; Dấu chỉ độ mật, mức độ khẩn, các chỉ dẫn về phạm vi lưu hành; Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành; Địa chỉ cơ quan, tổ chức; thư điện tử; trang thông tin điện tử; số điện thoại; số Fax (trước đây có thêm số Telex).

Thể thức văn bản hành chính được thực hiện theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP.

>>> Xem thêm: Tổng hợp những văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực Thủ tục tố tụng đang có hiệu lực thi hành?

Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh Bộ máy hành chính đang có hiệu lực thi hành?

Tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực Vi phạm hành chính đang có hiệu lực thi hành?

 

Thùy Liên

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 156,906

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn