Hướng dẫn quyết toán khoản chi hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng Covid-19

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
22/08/2020 14:14 PM

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Hướng dẫn 08/HD-TLĐ ngày 05/8/2020 về quyết toán khoản chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo Quyết định 643/QĐ-TLĐ ngày 22/5/2020.

quyết toán khoản chi hỗ trợ đoàn viên gặp khó do covid

ớng dẫn quyết toán khoản chi hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng Covid-19

1. Về nguồn kinh phí thực hiện:

- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phê duyệt Hồ sơ đề nghị của công đoàn cơ sở theo phân cấp của công đoàn cấp trên.

Trường hợp công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có nguồn tài chính thì thực hiện nghiệp vụ chi hồ trợ từ nguồn tài chính của đơn vị theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn.

- Trường hợp công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở không có nguồn chi, căn cứ vào Hồ sơ đề nghị của công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổng hợp danh sách đoàn viên, người lao động được nhận hỗ trợ, đồng thời lập Tờ trình để nghị chỉ hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và gửi hồ sơ lên LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn phê duyệt hồ sơ của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và thực hiện thực hiện nghiệp vụ chi hỗ trợ từ nguồn tài chính của đơn vị theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn.

- Trường hợp LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn không có nguồn chi thì báo cáo Tổng Liên đoàn xem xét hỗ trợ.

2. Về hạch toán:

Căn cứ vào hồ sơ quyết toán, khi thực hiện chi, kế toán ghi:

Nợ TK 661 - Áp mục 31.11 (Theo Quyết định 826/QĐ-TLĐ ngày 7/7/2014 về việc ban hành mục lục thu, chi tài chính cơ quan công đoàn)

Có TK 111, 112

Trên đây là hướng dẫn quyết toán khoản chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo Quyết định 643/QĐ-TLĐ ngày 22/5/2020.

Đề nghị Ban Thường vụ Liên đoàn đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn triển khai thực hiện đảm bảo đúng đối tượng, công khai và minh bạch.

Hướng dẫn 08/HD-TLĐ được ban hành ngày 05/8/2020.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,545

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn