Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bị giảm lương đáng kể nếu phạm các lỗi sau

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Thanh Lợi
17/08/2020 11:05 AM

Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý sẽ bị hạ bậc lương nếu có một trong các hành vi vi phạm pháp luật được quy định tại Điều 11 Nghị định 34/2011/NĐ-CP.

Căn cứ quy định tại Điều 11 Nghị định 34/2011/NĐ-CP thì công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý sẽ bị hạ bậc lương (đồng nghĩa công chức sẽ bị giảm lương đáng kể) nếu có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

(1) Không thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao mà không có lý do chính đáng, gây ảnh hưởng đến công việc chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

(2) Lợi dụng vị trí công tác, cố ý làm trái pháp luật với mục đích vụ lợi;

(3) Vi phạm ở mức độ nghiêm trọng quy định của pháp luật về:

- Phòng, chống tham nhũng;

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Kỷ luật lao động;

- Bình đẳng giới;

- Phòng, chống tệ nạn mại dâm;

- Các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức.

Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật bằng hình thức hạ bậc lương, nếu đang hưởng lương từ bậc 2 trở lên của ngạch hoặc chức danh thì xếp vào bậc lương thấp hơn liền kề của bậc lương đang hưởng. Thời gian hưởng bậc lương mới kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực. Thời gian xét nâng bậc lương lần sau để trở lại bậc lương cũ trước khi bị kỷ luật được tính kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực. Thời gian giữ bậc lương trước khi bị kỷ luật hạ bậc lương được bảo lưu để tính vào thời gian xét nâng bậc lương lần kế tiếp.

Tuy nhiên, nếu công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang hưởng lương bậc 1 hoặc đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung của ngạch hoặc chức danh thì không áp dụng hình thức kỷ luật hạ bậc lương; tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm pháp luật người có thẩm quyền xem xét áp dụng hình thức kỷ luật phù hợp.

Trường hợp công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian đang thi hành quyết định kỷ luật ở hình thức hạ bậc lương do vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thì khi áp dụng hình thức kỷ luật mới phải khôi phục lại bậc lương đã bị hạ trước đó.

Thanh Lợi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,971

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn