Lương dưới 132 triệu đồng/năm không phải đóng thuế TNCN

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Thanh Lợi
13/08/2020 10:49 AM

Trường hợp thu nhập của người nộp thuế phát sinh từ tiền lương, tiền công dưới 132 triệu đồng/năm thì chắc chắn không phải đóng thuế TNCN.

Lương dưới 132 triệu đồng/năm không phải đóng thuế TNCN

Theo quy định tại Luật Quản lý thuế 2019 thì thuế TNCN là loại thuế có kỳ tính thuế theo năm. Hàng tháng, tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập khấu thuế TNCN của từng cá nhân căn cứ vào thu nhập tính thuế tháng và biểu thuế Lũy tiến từng phần theo quy định - đây là khoản thuế TNCN tạm tính.

Căn cứ quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC thì số thuế TNCN phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế phát sinh trong năm được tính như sau:

Số thuế TNCN phải nộp = {[Tổng thu nhập chịu thuế TNCN] [Các khoản giảm trừ gia cảnh] - [Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện (nếu có)] - [Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có)]} x Thuế suất thuế TNCN

Trong đó, các khoản giảm trừ gia cảnh = [Khoản giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế + Khoản giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc của người nộp thuế]

Ngày 02/6/2020, UBTVQH ban hành Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.

Theo đó, điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 như sau:

- Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);

- Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Như vậy, nếu thế mức giảm trừ gia cảnh trên đây vào công thức tính "Số thuế TNCN phải nộp", ta có:

Số thuế TNCN phải nộp = {[Tổng thu nhập chịu thuế TNCN] [132 triệu đồng + Khoản giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc] - [Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện (nếu có)] - [Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có)]} x Thuế suất thuế TNCN

Nếu tổng thu nhập chịu thuế TNCN của người nộp thuế từ tiền lương, tiền công phát sinh trong năm từ 132 triệu đồng trở xuống thì phép tính trên sẽ = 0.

Do đó, trong trường hợp thu nhập của người nộp thuế phát sinh từ tiền lương, tiền công dưới 132 triệu đồng/năm thì chắc chắn không phải đóng thuế TNCN.

Trường hợp trong năm, NLĐ đã nộp thuế TNCN (thuế TNCN tạm tính hàng tháng), khi quyết toán thuế TNCN nếu có số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp hoặc thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế thì được hoàn trả lại theo quy định.

Thanh Lợi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 24,479

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn