Thời hạn sử dụng của chứng chỉ ngoại ngữ, tin học là bao lâu?

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
09/06/2020 08:19 AM

Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đã được cấp có giá trị sử dụng trong bao lâu?- Đây là thắc mắc của rất nhiều người bởi 02 loại chứng chỉ này cực kỳ quan trọng trong hồ sơ việc làm, nhất là khối nhà nước.

Thời hạn sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 thì:

Đối với chứng chỉ ngoại ngữ theo khung 06 bậc dùng cho Việt Nam thì thời hạn hiệu lực của chứng chỉ ngoại ngữ do cơ quan, đơn vị sử dụng chứng chỉ quyết định tùy theo mục đích, yêu cầu của từng công việc cụ thể.

Tương tự, với những chứng chỉ được cấp trước đây theo Quyết định 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chương trình tiếng Anh thực hành ABC và Quyết định 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008 quy định Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành thì sẽ được quy đổi theo Khung 06 bậc:

STT

Trình độ quy đổi

Trình độ tương đương theo Khung ngoại ngữ 6 bậc

01

Trình độ A theo Quyết định 177

Bậc 1

Trình độ A1 theo Quyết định 66

02

Trình độ B theo Quyết định 177

Bậc 2

Trình độ A2 theo Quyết định 66

03

Trình độ C theo Quyết định 177

Bậc 3

Trình độ B1 theo Quyết định 66

04

Trình độ B2 theo Quyết định 66

Bậc 4

05

Trình độ C1 theo Quyết định 66

Bậc 5

06

Trình độ C2 theo Quyết định 66

Bậc 6

Thời hạn áp dụng của chứng chỉ này là do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Giám đốc sở giáo dục và đào tạo (nếu được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền) xem xét, quyết định dựa theo yêu cầu về năng lực ngoại ngữ đối với vị trí công việc (theo mục 1  Công văn 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03/8/2016).

Thời hạn sử dụng chứng chỉ tin học

Hiện nay, việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016.

Tuy nhiên trước đây thì sẽ được cấp chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C theo Quyết định  21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/7/2020.

Các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản cấp theo Thông tư liên tịch 17 và các chứng chỉ này đều không quy định về thời hạn sử dụng.

Quý Nguyễn

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 62,172

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn