Những việc NLĐ cần làm để nhận được tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 42

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Thanh Lợi
28/04/2020 15:49 PM

"Xin hỏi đề nhận được tiền hỗ trợ do gặp khó khăn vì đại dịch Covid-19 trong gói hỗ trợ 62 ngàn tỷ của nhà nước thì người lao đồng cần làm những gì?" - Quốc Doanh (Email: quocdoanh****@gmail.com).

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Căn cứ Quyết định 15/2020/QĐ-TTg thì người lao động (NLĐ) gặp khó khăn do Covid-19 cần làm việc sau đây để nhận được tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020:

Thứ nhất, đối với NLĐ bị chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ), hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: NLĐ lập và gửi văn bản đề nghị hỗ trợ theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định 15/2020 cho UBND xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã) để rà soát, xác nhận mức thu nhập và tổng hợp danh sách trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp tục giải quyết hỗ trợ cho NLĐ.

Mẫu số 03

Thứ hai, đối với NLĐ không giao kết HĐLĐ (hay lao động tự do) bị mất việc làm: NLĐ lập và gửi văn bản đề nghị theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định 15/2020 cho UBND cấp xã sau ngày 15 hằng tháng để rà soát và lập danh sách NLĐ đủ điều kiện hỗ trợ gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp tục giải quyết hỗ trợ cho NLĐ.

Mẫu số 04

Lưu ý: Trường hợp lao động tự do có nơi thường trú và tạm trú không trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nếu đề nghị hưởng hỗ trợ tại nơi thường trú thì phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi tạm trú về việc không đề nghị hưởng các chính sách theo Quyết định 15/2020 và ngược lại.

Còn đối với NLĐ bị tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương, thì doanh nghiệp sẽ chủ động lập danh sách NLĐ trong doanh nghiệp có đủ điều kiện được hỗ trợ để gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết hỗ trợ cho NLĐ, nên NLĐ không phải lập và gửi văn bản đề nghị hỗ trợ nữa.

Thanh Lợi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 13,152

Bài viết về

Cập nhật mới nhất về tình hình Covid-19

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn