Doanh nghiệp cần làm gì để NLĐ của mình được nhận tiền hỗ trợ Covid-19?

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
27/04/2020 15:29 PM

Bạn Nguyễn Thị Hoa hỏi: "Doanh nghiệp cần làm gì để người lao động của doanh nghiệp bị tạm hoãn hợp đồng, nghỉ không lương được nhận tiền hỗ trợ trong gối 62.000 tỷ theo Nghị quyết 42?".

Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Căn cứ Điều 3 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg thì người lao động (NLĐ) tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc nghỉ việc không hưởng lương được nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 khi có đủ các điều kiện sau:

- Thời gian tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của HĐLĐ, từ 01 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/4/2020 đến ngày 01/6/2020.

- Đang tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

- Làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp, số dư đến ngày 31/3/2020) do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Doanh nghiệp chủ động lập Danh sách NLĐ của mình có đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo mẫu số 01 (được ban hành kèm theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg), đồng thời đề nghị tổ chức công đoàn cơ sở (nếu có) và cơ quan BHXH xác nhận Danh sách này. Trường hợp doanh nghiệp không có công đoàn cơ sở thì chỉ cần đề nghị cơ quan BHXH xác nhận.

Mẫu số 01

Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Danh sách, cơ quan BHXH sẽ xác nhận việc tham gia BHXH của NLĐ và gửi lại Danh sách cho doanh nghiệp.

Sau khi nhận lại danh sách, doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị đến Ủy ban nhân dân (UBND) cấp huyện nơi đặt trụ sở. Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, UBND cấp huyện sẽ thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Trong ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ cho NLĐ của doanh nghiệp.

Thanh Lợi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 12,057

Bài viết về

Cập nhật mới nhất về tình hình Covid-19

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn