Sắp tới, giảm quyền lợi nếu chọn hưởng BHXH một lần

27/02/2020 14:29 PM

Đây là nội dung được nêu tại Nghị quyết 28/NQ-TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do Ban Chấp hàng Trung ương ban hành.

File Excel tính số tiền nhận BHXH 01 lần cho NLĐ hiện tại

Theo đó, nhằm giảm tình trạng hưởng BHXH một lần, hướng tới mục tiêu an sinh xã hội trong dài hạn thì Nghị quyết 28 nếu rõ:

Sẽ có quy định phù hợp để giảm tình trạng hưởng BHXH một lần theo hướng tăng quyền lợi nếu bảo lưu thời gian tham gia BHXH để hưởng chế độ hưu trí, giảm quyền lợi nếu hưởng BHXH một lần.

Ngoài ra:

- Sửa đổi các quy định để khuyến khích NLĐ  tham gia BHXH thời gian dài hơn, từng bước tăng tuổi nghỉ hưu bình quân, tăng tỉ lệ giảm trừ tiền lương hưu đối với NLĐ muốn nhận chế độ hưu trí sớm.

- Sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm, hướng tới còn 10 năm với mức hưởng được tính toán phù hợp nhằm tạo điều kiện cho NLĐ cao tuổi, có số năm tham gia BHXH thấp được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi BHXH.

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,777

Bài viết về

lĩnh vực Bảo hiểm

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn