Chế độ phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên

25/02/2020 10:42 AM

Lớp ghép là lớp học có học sinh ở hai trình độ (lớp) khác nhau trở lên cùng học và do một giáo viên trực tiếp giảng dạy.

Giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) đã được xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP được Thủ trưởng cơ sở giáo dục hoặc cấp có thẩm quyền phân công dạy lớp ghép được tính hưởng phụ cấp dạy lớp ghép theo quy định tại Quyết định 15/2010/QĐ-TTg.

lopghep

Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Theo đó, mức phụ cấp và cách tích phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên như sau:

(1) Mức phụ cấp được hưởng:

- Giáo viên dạy lớp ghép hai trình độ, mỗi tháng được hưởng thêm 50% tiền lương của tháng giảng dạy;

- Giáo viên dạy lớp ghép ba trình độ trở lên, mỗi tháng được hưởng thêm 75% tiền lương của tháng giảng dạy.

(2) Cách tính phụ cấp:

Phụ cấp dạy lớp ghép được tính trả trên cơ sở tiền lương tháng của giáo viên, cụ thể:

- Phụ cấp của giáo viên dạy lớp ghép 2 trình độ = Tiền lương tháng của giáo viên x 50%;

- Phụ cấp của giáo viên dạy lớp ghép 3 trình độ trở lên = Tiền lương tháng của giáo viên x 75%.

Trong đó, tiền lương tháng của giáo viên được xác định như sau:

Tiền lương tháng của giáo viên = [hệ số lượng theo ngạch, bậc hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) + hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)] x mức lương tối thiểu chung.

Chế độ phụ cấp dạy lớp ghép được tính trả theo tháng giảng dạy, chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Thanh Lợi

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 11,325

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn