Mức phụ cấp của trưởng thôn năm 2020 là bao nhiêu?

24/12/2019 16:41 PM

Chị Nguyễn Thảo Nguyên (Email: thaonguye****@gmail.com) hỏi: “Xin chào, cho tôi hỏi mức phụ cấp đối với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố năm 2020 có phải bằng 3 hoặc 5 lần mức lương cơ sở tùy vào thôn đó có bao nhiêu hộ dân, nằm ở vùng nào hay không ạ?”.

Mức khoán phụ cấp với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố năm 2020

Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin được giải đáp như sau:

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP và Điều 13 Thông tư 13/2019/TT-BNV thì ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố.

Riêng đối với các thôn sau đây được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở:

- Thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên;

- Thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

- Thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo.

Trong đó, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh:

- Bí thư Chi bộ;

- Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố;

- Trưởng Ban công tác mặt trận.

Như vậy, có thể thấy mức phụ cấp 3,0 hoặc 5,0 lần mức lương cở sở là mức khoán phụ cấp cho cả ba chức danh Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận chứ không phải là dành riêng cho trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Mức phụ cấp cụ thể đối với từng chức danh sẽ do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định.

Ví dụ: Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/07/2019 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội quy định mức phụ cấp cụ thể đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố như sau:

- Đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền:

+ Bí thư Chi bộ thôn, tổ dân phố: 1,8 lần mức lương cơ sở.

+ Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố: 1,8 mức lương cơ sở.

+ Trưởng ban công tác Mặt trận: 1,4 mức lương cơ sở.

- Đối với các thôn còn lại và tổ dân phố:

+ Bí thư Chi bộ thôn, tổ dân phố: 1,1 mức lương cơ sở.

+ Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố: 1,1 mức lương cơ sở.

+ Trưởng ban công tác Mặt trận: 0,8 mức lương cơ sở.

Thanh Lợi

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 66,187

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn