Một số điều cần lưu ý khi sử dụng Thẻ đảng viên

05/11/2018 16:01 PM

Mỗi đảng viên chính thức được cấp phát 01 Thẻ đảng viên. Thẻ đảng như một hình thức chứng nhận, được đảng viên sử dụng để biểu quyết như kết nạp đảng, công nhận đảng viên chính thức,... thông qua các vấn đề quan trọng của chi bộ, đảng bộ.

Theo đó, đảng viên cần lưu ý một số điều sau đây khi sử dụng Thẻ đảng viên.

- Làm mất thẻ đảng viên không có lý do chính đáng hoặc sử dụng thẻ đảng viên sai mục đích sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Nếu đã bị xử lý kỷ luật khiển trách mà tái phạm thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ); trường gây hậu quả rất nghiêm trọng sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khai trừ.

- Sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng nếu dùng thẻ đảng viên để vay tiền hoặc tài sản.

- Đảng viên tự ý trả thẻ đảng viên hoặc tự hủy thẻ đảng viên thì chi bộ xem xét, đề nghị cấp ủy có thẩm quyền quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên.

Xem thêm tại Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành; Quy định 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành; Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 20/9/2016 về thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 31,665

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn