Đáp án Câu 3 là A

08/05/2018 07:04 AM

Căn cứ vào Điểm a Khoản 3 Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương.

Câu 4. Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) là bao nhiêu?

A. Phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

B. Phải cao hơn ít nhất 10% so với mức lương tối thiểu vùng.

C. Phải cao hơn ít nhất 15% so với mức lương tối thiểu vùng.

 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,035

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn