Giải thích rõ về biển số P.106b - Cấm xe tải

29/05/2017 15:39 PM

Hôm nay, nhiều bạn đọc thắc mắc liên quan đến biển số P.106b. Trong đó, anh Trương Ngọc Thịnh (Email: ngocthinhtruong***@gmail.com) hỏi: “Khối lượng thân xe tải của tôi là 3,4 tấn, khối lượng hàng hóa được phép chuyên chở ghi trong giấy kiểm định của xe là 4,1 tấn, nhưng tôi không chở hàng vậy tôi có được phép đi vào đường có biển số P.106b (cấm xe 4 tấn) hay không?”

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin được giải đáp như sau:

Tại Quy chuẩn QCVN 41:2016/BGTVT được ban hành kèm theo Thông tư 06/2016/TT-BGTVT quy định “Để báo đường cấm các loại xe ôtô tải có khối lượng chuyên chở (theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) lớn hơn một giá trị nhất định, phải đặt biển số P.106b. Biển có hiệu lực cấm các xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở (xác định theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) lớn hơn giá trị chữ số ghi trong biển (chữ số tấn ghi bằng màu trắng trên hình vẽ xe). Biển có hiệu lực cấm đối với cả máy kéo và các xe máy chuyên dùng đi vào đoạn đường đặt biển”.

biển 106b

Biển số P.106b (4 tấn)

Như vậy, biển số P.106b sẽ cấm xe tải, xe máy kéo, các xe máy chuyên dùng có khối lượng chuyên chở theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lớn hơn giá trị nhất định ghi trên biển số P.106b mà không phụ thuộc vào thực tế xe có chở hàng hay không.

Đối với trường hợp của anh Trương Ngọc Thịnh, khối lượng hàng hóa được phép chuyên chở ghi trong giấy kiểm định của xe là 4,1 tấn thì sẽ không được đi vào đường có biển số P.106b (trên biển có ghi 4 tấn).

Hiện nay, nhiều người nhầm lẫn giữa biển P.106b với biển P.115

(i) Biển số P.106b cấm xe tải, xe máy kéo, các xe máy chuyên dùng có khối lượng chuyên chở lớn hơn một giá trị nhất định (Khối lượng chuyên chở của xe căn cứ vào Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ).

(ii) Biển số P.115 cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo quy định, có tải trọng toàn bộ xe lớn hơn một giá trị nhất định (Tải trọng toàn bộ xe căn cứ vào tải trọng bản thân xe cộng với khối lượng chuyên chở).

Biển 115

Nếu xe của anh Trương Ngọc Thịnh không chở hàng thì được quyền đi vào đường có biển P.115 này

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 48,663

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn