Tiền lương của Bí thư thành ủy Hà Nội, Hồ Chí Minh là bao nhiêu?

28/02/2017 09:13 AM

Thời gian gần đây, nhiều bạn đọc thắc mắc về tiền lương của Bí thư thành ủy Hà Nội, Hồ Chí Minh hằng tháng là bao nhiêu? Được quy định tại văn bản nào?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin được giải đáp như sau:

(i) Bí thư thành ủy Hà Nội, Hồ Chí Minh là Ủy viên Bộ Chí trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, với tư cách này thì tiền lương của Bí thư thành ủy Hà Nội, Hồ Chí Minh được thực hiện theo Khoản 1, Mục II, Bảng số 1 - Bảng lương chức vụ lãnh đạo đảng, mặt trận và các đoàn thể trung ương được ban hành kèm theo Quyết định 128/QĐ-TW ngày 14/12/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể do Trưởng Ban Chỉ đạo Tiền lương Nhà nước ban hành.

Chức danh

Hệ số lương

Bậc 1

Bậc 2

Ủy viên Bộ Chính trị

11.10

11.70

Đinh La Thăng

(ii) Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Nghị định 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì tiền lương của Bí thư thành ủy Hà Nội, Hồ Chí Minh sẽ là:

+ 13.431.000 đồng/tháng (nếu bậc 1)

+ 14.157.000 đồng/tháng (nếu bậc 2)

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 37,574

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn