Xếp lương đối với cán bộ cấp xã có trình độ lý luận chính trị

09/12/2016 07:49 AM

Theo ý kiến của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh, bằng Trung cấp Lý luận chính trị-hành chính của bà Cam Thị Nông không được vận dụng để xếp ngạch, bậc lương như đối với bằng trung cấp chuyên ngành.

Bà Cam Thị Nông (tỉnh Quảng Ninh) làm Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã từ tháng 7/2011 đến tháng 3/2012 được cử đi học lớp Thanh vận về Trung cấp lý luận chính trị Hành chính và Nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội của Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam mở tại trường huấn luyện Cán bộ Đoàn, Hội, Đội tỉnh Quảng Ninh.

Bà Nông tốt nghiệp năm 2013 được cấp Bằng Trung cấp Lý luận chính trị-hành chính và Giấy chứng nhận Đào tạo nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội do Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam cấp. Ngày 12/9/2016 được bầu giữ chức vụ Bí thư Đoàn Thanh niên xã, hiện có quyết định bậc lương, nhưng chỉ được hưởng bậc lương hệ số 1,75.

Bà Nông hỏi, việc bà học lớp Thanh vận của Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam tại sao không được làm căn cứ để xét đủ điều kiện về chuyên môn?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh trả lời như sau:

 Liên quan đến nội dung bà Cam Thị Nông hỏi, ngày 31/10/2012, Ban Tổ chức Trung ương có Công văn số 3692-CV/BTCTW về việc xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ cấp xã có trình độ lý luận chính trị, quy định: “...Các văn bằng: Trung cấp chính trị, trung cấp chính trị - hành chính và văn bằng được công nhận tương đương, Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan thống nhất vận dụng các văn bằng trên để xếp ngạch, bậc lương như đối với bằng trung cấp chuyên ngành. Việc thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản này đối với đội ngũ cán bộ cấp xã đang công tác tính đến 31/10/2012…”

Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 5, Nghị định 92/2009/NĐ-CP quy định: “Cán bộ cấp xã có trình độ sơ cấp hoặc chưa đào tạo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện xếp lương theo bảng lương chức vụ quy định tại điều này”.

Từ các căn cứ nêu trên, bà Cam Thị Nông có Bằng Trung cấp lý luận chính trị-hành chính và Giấy chứng nhận Đào tạo nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội, được bầu giữ chức vụ Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã ngày 12/9/2016 sau thời điểm 31/10/2012 (theo văn bản số 3692-CV/BTCTW về việc xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ cấp xã có trình độ lý luận chính trị). Do vậy, Bằng Trung cấp Lý luận chính trị-hành chính của bà Cam Thị Nông không được vận dụng để xếp ngạch, bậc lương như đối với bằng trung cấp chuyên ngành và được xếp lương chức vụ, hưởng lương bậc 1, hệ số 1,75 theo bảng lương quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 5, Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,956

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn