Đối tượng xét tuyển đặc cách viên chức

20/10/2016 15:18 PM

Bà Vũ Thị Thu Trang (tỉnh Quảng Ninh) tốt nghiệp thạc sỹ của Trường Đại học sư phạm Hà Nội. Vậy bà Trang có được xét tuyển đặc cách vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Ninh không?

Bà Trang cũng muốn biết, khi nào có đợt xét tuyển đặc cách viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Ninh? Để được xét tuyển cần những thủ tục gì? Khi thi viên chức phải có chứng chỉ tiếng Anh theo 6 bậc và chứng chỉ tin học IC3 hay khi trải qua quá trình tập sự thì mới yêu cầu những chứng chỉ này?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh trả lời như sau:

Ngày 15/8/2016, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có Công văn số 4947/UBND-TH6 chỉ đạo về việc thực hiện tuyển dụng viên chức năm 2016. Theo đó, Sở Nội vụ đã tham mưu xây dựng dự thảo Kế hoạch xét tuyển đặc cách viên chức năm 2016 báo cáo UBND tỉnh. Sau khi triển khai thực hiện xong Kế hoạch xét tuyển đặc cách viên chức năm 2016, Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu, báo báo UBND tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2016.

Người dự tuyển viên chức phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển và làm hồ sơ dự tuyển đầy đủ thành phần theo quy định của Luật Viên chức, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và yêu cầu của các vị trí việc làm cần tuyển nêu tại Kế hoạch xét tuyển đặc cách viên chức và Kế hoạch tuyển dụng viên chức hàng năm, trong đó có bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức được quy định tại các Thông tư của các Bộ quản lý ngành và lĩnh vực, mỗi vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp cụ thể có yêu cầu khác nhau về văn bằng chuyên môn, chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học. Hiện nay, chứng chỉ tin học thực hiện theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông và chứng chỉ ngoại ngữ thực hiện theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ thì việc thi tin học văn phòng và ngoại ngữ đối với người dự thi tuyển viên chức thực hiện theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm.

Trường hợp của bà Trang là Thạc sỹ trường Đại học sư phạm Hà Nội thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách viên chức theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ. Do vậy, bà có thể theo dõi thông tin về Kế hoạch xét tuyển đặc cách viên chức của tỉnh Quảng Ninh trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh và Cổng Thông tin điện tử thành phần của Sở Nội vụ.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,792

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn