Giải đáp một số vướng mắc về kế toán

01/10/2015 15:17 PM

Sau đây là phần giải đáp một số vướng mắc về kế toán thường gặp.

1. Công ty em Công ty sản xuất, kế toán thường lấy hóa đơn vật tư đầu vào lớn để không phải nộp thuế Giá trị gia tăng có được không? Hàng tồn kho thừa thì bảo để ở xưởng?

Trả lời: Trong ngắn hạn thì bạn làm như vậy nhưng trong dài hạn, làm như thế là lỗi nghiêp vụ nghiêm trọng, đẩy sự nguy hiểm về phía tương lai. Doanh nghiệp có thể bị thanh tra thuế nếu trên báo cáo tài chính thể hiện hàng tồn kho lớn.

Các kỳ sản xuất tiếp theo nếu tiếp tục có các hóa đơn nhập mua nguyên vật liệu trong khi hàng tồn kho trên sổ vẫn còn nhiều thì là sự vô lý sẽ dẫn đến dễ bị loại trừ VAT và tiền hàng nhập thêm… công việc kế toán sẽ phức tạp và khó giải trình. Chưa kể có sự biến động giá thị trường, giá gốc của hàng tồn kho đầu kỳ thấp dẫn đến Giá vốn thành phẩm thấp dẫn đến tạo ra vòng lẩn quẩn cho việc xử lý chi phí và thuế.

kế toán

Ảnh minh họa – Nguồn Internet

2. Theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì Hóa đơn có giá trị thanh toán trên 20 triệu đồng phải thanh toán không dùng tiền mặt thì chi phí cho tờ hóa đơn mới được tính và chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Vậy hóa đơn của một hộ khoán (thực hiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu không cần tính thuế thu nhập doanh nghiệp nên họ cũng không cần mở Tài khoản ngân hàng để chuyển thanh toán hàng mua vào. Vậy khi công ty mình mua hàng chuyển trả cho trả tiền mua hàng trên 20 triệu cho tài khoản mang tên chủ cửa hàng đó có hợp lý không? Còn nếu mà chủ cửa hàng đó cũng chả có mở Tài khoản tại ngân hàng nào hết thì chuyển như thế nào? Tại điểm nào của Văn bản quy phạm nói trường hợp này?

Trả lời: Theo qui định tại Điểm b khoản 1 Điều 9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi số 32/2013/QH13: "b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Đối với hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các trường hợp không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật."

Chính phủ đã ban hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, trong đó các trường hợp không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên tại Điểm b, Điểm c, Khoản 1, Điều 9 :

"b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

Đối với các trường hợp: Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra; mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công trực tiếp bán ra; mua đất, đá, cát, sỏi của hộ gia đình, cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra, mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt, mua đồ dùng, tài sản, của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp bán ra và dịch vụ mua của hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh phải có chứng từ thanh toán chi trả tiền cho người bán và Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp kinh doanh ký và chịu trách nhiệm.

c) Đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các khoản chi của doanh nghiệp cho việc: Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc, hỗ trợ phục vụ cho hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này; cho việc thu mua hàng hóa, dịch vụ được lập Bảng kê quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này."

Do đó, nếu hóa đơn của hộ khoán mà công ty bạn tiến hành giao dịch thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì sẽ không phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt mà có thể thông qua chứng từ thanh toán chi trả tiền cho người bán và Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ.

3. Công ty bán hàng cho khách, xuất hóa đơn để kê khai và ghi nhận doanh thu, VAT đầu ra nhưng phía khách hàng không lấy hóa đơn hoặc lấy nhưng họ không kê khấu trừ đầu vào của bên họ thì công ty em có bị sao không?

Trả lời: Em là bên bán hàng thì có trách nhiệm xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, VAT đầu ra. Còn bên mua họ có cần hóa đơn hay không thì không ảnh hưởng gì đến bên em.

4. Hướng dẫn xử lý hàng tổn thất do thiên tai và kê khai thuế?

Trả lời: Thủ tục cần có bao gồm:

+ Xác nhận của cơ quan chức năng về sự cố thiên tai.

+ Doanh nghiệp lập Bảng kê các tài sản bị tổn thất.

+ Quyết định của Giám đốc chỉ đạo hướng giải quyết.

+ Doanh nghiệp xuất hóa đơn giá trị gia tăng ghi tên và số lượng tài sản bị tổn thất.

Doanh nghiệp được hạch toán giá trị tổn thất không được bồi thường vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Không phải điều chỉnh giảm VAT đã khấu trừ trên tờ khai.

Theo giasuketoantruong.com

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,388

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn