Quy định mới về hóa đơn trong năm 2016?

06/01/2016 11:29 AM

Anh Vũ Văn Trọng (thành phố Hải Phòng) hỏi như sau:

“Thông thường, mỗi năm đều có quy định mới về hóa đơn được ban hành, vậy cho hỏi trong năm 2016 sẽ có quy định mới nào về hóa đơn? Sẽ áp dụng những văn bản nào trong lĩnh vực hóa đơn?”

Trả lời:

Chào anh Trọng! Với câu hỏi của anh, Luật gia Lê Thương –  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT  tư vấn cho anh như sau:

lê thị thương

Luật gia Lê Thương

            Trong những ngày đầu năm 2016, chưa có một văn bản quy phạm pháp luật nào về hóa đơn được ban hành. Bởi vậy, trong năm 2016, anh có thể tham khảo các văn bản về hóa đơn nêu sau để áp dụng cho đúng:

- Nghị định 51/2010/NĐ-CP  quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

- Nghị định 04/2014/NĐ-CP   sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP  về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

- Thông tư 39/2014/TT-BTC  hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP  và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

- Thông tư 119/2014/TT-BTC   sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC  và 78/2014/TT-BTC  để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.

- Thông tư 26/2015/TT-BTC  hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC  về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 312,348

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn