Không đóng phí thành viên Đoàn luật sư không được rút tên khỏi danh sách luật sư

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
20/07/2022 16:51 PM

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 856/QĐ-TTg ngày 19/7/2022 phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, trong đó, bổ sung trường hợp luật sư bị từ chối rút tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn Luật sư như sau:

Không đóng phí Đoàn luật sư không được rút tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn

Không đóng phí thành viên Đoàn luật sư không được rút tên khỏi danh sách luật sư (Hình từ Internet)

Theo khoản 2 Điều 32 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam kèm theo Quyết định 856/QĐ-TTg , luật sư bị từ chối rút tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn Luật sư nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Đang trong quá trình bị xem xét kỷ luật;

- Đang trong thời gian chấp hành hình thức kỷ luật tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn Luật sư; đang trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày quyết định kỳ luật bằng hình thức cảnh cáo có hiệu lực;

- Đang trong quá trình giải quyết tranh chấp với khách hàng, luật sư hoặc tổ chức hành nghề luật sư;

- Đang trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động hành nghề luật sư;

- Vi phạm nghĩa vụ đóng phí thành viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam, phí thành viên Đoàn Luật sư.

(Bổ sung trường hợp Vi phạm nghĩa vụ đóng phí thành viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam, phí thành viên Đoàn Luật sư so với quy định tại Quyết định 1573/QĐ-BTP năm 2015 trước đây).

Lưu ý: Trong trường hợp luật sư rút tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn Luật sư vì lý do thôi hành nghề luật sư theo nguyện vọng thì Liên đoàn ra quyết định thu hồi Thẻ luật sư của luật sư đó.

Như vậy, nếu luật sư không đóng đoàn phí Đoàn luật sư sẽ bị từ chối rút tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn Luật sư đó.

Quyết định 856/QĐ-TTg ngày 19/7/2022 có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Như Mai

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 12,353

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn