Chính sách mới >> Tài chính 12/12/2022 14:29 PM

Vốn pháp định là gì? Vốn pháp định năm 2022 của các ngành nghề kinh doanh

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
12/12/2022 14:29 PM

Cho tôi hỏi vốn pháp định là gì? Có phải doanh nghiệp nào cũng yêu cầu vốn pháp định hay không?

Vốn pháp định là gì? Vốn pháp định của các ngành nghề kinh doanh 2022

Vốn pháp định là gì? Vốn pháp định của các ngành nghề kinh doanh 2022

Vốn pháp định là gì?

Hiện nay, Luật Doanh nghiệp 2020 không có quy định về vốn pháp định.

Tuy nhiên có thể hiểu vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để thành lập doanh nghiệp.

Tùy theo ngành nghề, lĩnh vực mà mức vốn pháp định khi thành lập doanh nghiệp có thể khác nhau.

Vốn pháp định có phải vốn điều lệ không?

Theo khoản 34 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.

Mặc dù đều là số vốn phải có khi thành lập doanh nghiệp nhưng giữa vốn điều lệ và vốn pháp định có một số điểm khác nhau cơ bản như sau:

- Vốn điều lệ áp dụng theo loại hình doanh nghiệp, trong khi đó, vốn pháp định chỉ áp dụng với một số ngành nghề, lĩnh vực (như ngân hàng, bảo hiểm,…).

- Vốn điều lệ không có mức tối thiểu hay tối đa, còn vốn pháp định là con số cố định với từng ngành nghề.

- Vốn điều lệ phải góp đủ trong thời gian 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, còn vốn pháp định phải được góp đủ từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Một số đặc điểm của vốn pháp định

- Vốn pháp định chỉ áp dụng với một số ngành nghề nhất định (đặc biệt là các ngành nghề có liên quan đến tài chính như chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh vàng, ngân hàng,…

- Việc yêu cầu vốn pháp định nhằm phòng trừ rủi ro sau khi bắt đầu hoạt động kinh doanh.

- Giấy xác nhận vốn pháp định được cấp trước khi doanh nghiệp cấp giấy phép thành lập và hoạt động.

Vốn pháp định năm 2022 của ngân hàng, tổ chức tín dụng

Mức vốn pháp định của ngân hàng và các tổ chức tín dụng được quy định tại Nghị định 86/2019/NĐ-CP như sau:

- Ngân hàng thương mại: 3.000 tỷ đồng.

- Ngân hàng chính sách: 5.000 tỷ đồng.

- Ngân hàng hợp tác xã: 3.000 tỷ đồng.

- Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 15 triệu đô la Mỹ (USD).

- Công ty tài chính: 500 tỷ đồng.

- Công ty cho thuê tài chính: 150 tỷ đồng.

- Tổ chức tài chính vi mô: 05 tỷ đồng.

- Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một xã, một thị trấn (sau đây gọi là xã): 0,5 tỷ đồng.

- Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một phường; quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn liên xã, liên xã phường, liên phường: 01 tỷ đồng.

Vốn pháp định năm 2022 của các ngành nghề kinh doanh khác

Ngành nghề

Đối tượng

Vốn pháp định

Văn bản pháp luật

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Cơ sở kinh doanh nước ngoài đầu tư góp vốn với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam

Ít nhất là 1.000.000 USD

Điểm c khoản 4 Điều 11 Nghị định 96/2016/NĐ-CP.

Kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Công ty TNHH kinh doanh dịch vụ kiểm toán

5 tỷ đồng

Điều 5 Nghị định 17/2012/NĐ-CP

Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam

Tối thiểu là 5 tỷ đồng.

Khoản 2 Điều 8 Nghị định 17/2012/NĐ-CP

Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài được cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới

500.000 USD

Điểm d Khoản 1 Điều 11 Nghị định 17/2012/NĐ-CP

Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng

6 tỷ đồng trở lên

Điểm b Khoản 1 Điều 5 Nghị định 84/2016/NĐ-CP

Kinh doanh chứng khoán

Môi giới chứng khoán

Tối thiểu 25 tỷ đồng

Điều 175 Nghị định 155/2020/NĐ-CP

Tự doanh chứng khoán

Tối thiểu 50 tỷ đồng

Bảo lãnh phát hành chứng khoán

Tối thiểu 165 tỷ đồng

Tư vấn đầu tư chứng khoán

Tối thiểu 10 tỷ đồng

 

Chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

Tối thiểu 10 tỷ đồng.

Khoản 2 Điều 175 Nghị định 155/2020/NĐ-CP

Công ty quản lý quỹ, vốn tối thiểu cấp cho chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

Tối thiểu 25 tỷ đồng.

Khoản 3 Điều 175 Nghị định 155/2020/NĐ-CP

Hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh của công ty chứng khoán

Tối thiểu 800 tỷ đồng trở lên

Khoản 2 Điều 4 Nghị định 158/2020/NĐ-CP

Hoạt động tự doanh chứng khoán phái sinh của công ty chứng khoán

Tối thiểu 600 tỷ đồng trở lên

Hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh của công ty chứng khoán

Tối thiểu 250 tỷ đồng trở lên

Công ty chứng khoán  đăng ký kinh doanh cả hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh, tự doanh chứng khoán phái sinh và tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh

Tối thiểu từ 800 tỷ đồng trở lên

 

Kinh doanh chứng khoán phái sinh đối với công ty quản lý quỹ

Tối thiểu từ 25 tỷ đồng trở lên

Khoản 3 Điều 4 Nghị định 158/2020/NĐ-CP

Thành lập quỹ thành viên

Tối thiểu là 50 tỷ đồng

Điều 113 Luật chứng khoán 2019

Công ty đầu tư chứng khoán

Tối thiểu là 50 tỷ đồng

Điều 115 Luật chứng khoán 2019

Kinh doanh dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán niêm yết và các loại chứng khoán khác

Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán đối với thành viên bù trừ trực tiếp

Tối thiểu 1.000 tỷ đồng (đối với ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) hoặc tối thiểu 250 tỷ đồng (đối với công ty chứng khoán);

Điều 151 Nghị định 155/2020/NĐ-CP

Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán đối với thành viên bù trừ chung

Tối thiểu 7.000 tỷ đồng (đối với ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) hoặc tối thiểu 900 tỷ đồng (đối với công ty chứng khoán).

 

Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh đối với công ty chứng khoán đối với thành viên bù trừ trực tiếp

Tối thiểu từ 900 tỷ đồng trở lên

Điều 9 Nghị định 158/2020/NĐ-CP

Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh đối với công ty chứng khoán đối với thành viên bù trừ chung

Tối thiểu từ 1.200 tỷ đồng trở lên;

Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh đối với ngân hàng thương mại

Tối thiểu từ 5.000 tỷ đồng trở lên đối với ngân hàng thương mại

Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Từ 1.000 tỷ đồng trở lên

 

Lựa chọn ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán tiền cho các giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

Trên 10.000 tỷ đồng

Điều 69 Luật chứng khoán 2019

Kinh doanh bảo hiểm

Tổ chức nước ngoài thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm

Có tổng tài sản tối thiểu tương đương 02 tỷ đô la Mỹ vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép

Khoản 1 Điều 7 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

Tổ chức Việt Nam thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm

Có tổng tài sản tối thiểu 2.000 tỷ đồng Việt Nam vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.

Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài thành lập chi nhánh tại Việt Nam

Có tổng tài sản tối thiểu tương đương 02 tỷ đô la Mỹ vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép

Điều 8 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe

300 tỷ đồng

Khoản 1 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

 

Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh

350 tỷ đồng

 

Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh

400 tỷ đồng

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) và bảo hiểm sức khỏe

600 tỷ đồng

Khoản 2 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm liên kết đơn vị hoặc bảo hiểm hưu trí và

800 tỷ đồng

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm hưu trí và

1.000 tỷ đồng

 

Doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe

300 tỷ đồng

Khoản 3 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

Chi nhánh nước ngoài kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe

200 tỷ đồng

Khoản 4 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

Chi nhánh nước ngoài kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh

250 tỷ đồng

Chi nhánh nước ngoài kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh

300 tỷ đồng

Doanh nghiệp tái bảo hiểm kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe

400 tỷ đồng

Khoản 5 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

Doanh nghiệp tái bảo hiểm kinh doanh tái bảo hiểm nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe

 700 tỷ đồng

 

Doanh nghiệp tái bảo hiểm kinh doanh cả 3 loại hình tái bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe

1.100 tỷ đồng

 

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc hoặc môi giới tái bảo hiểm

4 tỷ đồng

Khoản 6 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc và môi giới tái bảo hiểm

8 tỷ đồng

Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

 

Tối thiểu là 200 tỷ đồng

Khoản 6 Điều 1 Nghị định 175/2016/NĐ-CP

Kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

 

15 tỷ đồng (hưa bao gồm mức vốn pháp định của các lĩnh vực kinh doanh khác mà doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm được phép kinh doanh theo quy định của pháp luật).

Điều 11 Nghị định 88/2014/NĐ-CP

Kinh doanh ca-si-nô (casino)

Đầu tư dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino

02 tỷ đô la Mỹ

Điều 23 Nghị định 03/2017/NĐ-CP

Kinh doanh đặt cược

Hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa

Tối thiểu là 1.000 tỷ đồng

Điều 30 Nghị định 06/2017/NĐ-CP

Hoạt động kinh doanh đặt cược đua chó;

Tối thiểu là 300 tỷ đồng

Doanh nghiệp tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế

Tối thiểu 1.000 tỷ đồng hoặc tương đương

Điều 38 Nghị định 06/2017/NĐ-CP

Kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện

Công ty quản lý quỹ

Tổng giá trị tài sản quản lý tối thiểu là 1.000 tỷ đồng

Điều 34 Nghị định 88/2016/NĐ-CP

Hoạt động Sở Giao dịch hàng hóa

Sở giao dịch hàng hóa

Từ 150 tỷ đồng trở lên

Từ 75 tỷ đồng trở lên

 

Thành viên môi giới của Sở giao dịch hàng hóa

Từ 5 tỷ đồng trở lên

Khoản 19 Điều 1 Nghị định 51/2018/NĐ-CP

 

Thành viên kinh doanh của Sở giao dịch hàng hóa

Từ 75 tỷ đồng trở lên

Khoản 20 Điều 1 Nghị định 51/2018/NĐ-CP

Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh

 

Tiền ký quỹ là 10 tỷ đồng nộp tại tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có kho, bãi

Điều 23 Nghị định 69/2018/NĐ-CP

Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt

 

Tiền ký quỹ là 7 tỷ đồng Việt Nam nộp tại tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 24 Nghị định 69/2018/NĐ-CP

Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng

 

Tiền ký quỹ là 7 tỷ đồng nộp tại tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

Điều 25 Nghị định 69/2018/NĐ-CP

Kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp

 

Từ 10 tỷ đồng trở lên

Điều 7 Nghị định 40/2018/NĐ-CP

Hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp

Tối thiểu là 05 tỷ đồng

Điều 3 Nghị định 143/2016/NĐ-CP

Thành lập trường trung cấp giáo dục nghề nghiệp

Tối thiểu là 50 tỷ đồng

Thành lập trường cao đẳng giáo dục nghề nghiệp

Tối thiểu là 100 tỷ đồng

Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật

Tối thiểu là 05 tỷ đồng

Điều 4 Nghị định 143/2016/NĐ-CP

Thành lập trường trung cấp giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật

Tối thiểu là 50 tỷ đồng

 

Thành lập trường cao đẳng giáo dục nghề nghiệp

Tối thiểu là 100 tỷ đồng

 

Kinh doanh dịch vụ việc làm

 

Mức ký quỹ 300.000.000 đồng

Điều 14 Nghị định 23/2021/NĐ-CP

Kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Ký quỹ 2 tỷ đồng tại một ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

Điều 23 Nghị định 112/2021/NĐ-CP

Doanh nghiệp dịch vụ giao nhiệm vụ cho chi nhánh thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

ký quỹ thêm 500.000.000 đồng đối với mỗi chi nhánh được giao nhiệm vụ.

Kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động

 

Ký quỹ 2 tỷ đồng

Điều 21 Nghị định 145/2020/NĐ-CP

Kinh doanh vận tải biển

Kinh doanh vận tải quốc tế

Tối thiểu là 05 tỷ đồng Việt Nam hoặc mua bảo hiểm để bảo đảm nghĩa vụ của chủ tàu đối với thuyền viên theo quy định.

Điều 3 Nghị định 147/2018/NĐ-CP

Kinh doanh vận tải hàng không

Doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không khai thác đến 10 tàu bay

Tổi thiểu là 300 tỷ đồng

Khoản 5 Điều 1 Nghị định 89/2019/NĐ-CP

Doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không khai thác từ 11 đến 30 tàu bay

Tổi thiểu là 600 tỷ đồng

Doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không khai thác trên 30 tàu bay

Tổi thiểu là 700 tỷ đồng

Thành lập và duy trì doanh nghiệp kinh doanh hàng không chung

Tổi thiểu là 100 tỷ đồng

Kinh doanh cảng hàng không, sân bay

Thành lập và duy trì doanh nghiệp cảng hàng không

Tổi thiểu là 100 tỷ đồng

Khoản 14 Điều 1 Nghị định 89/2019/NĐ-CP

Kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga hành khách

30 tỷ đồng

Khoản 15 Điều 1 Nghị định 89/2019/NĐ-CP

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa

30 tỷ đồng

 

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xăng dầu hàng không

30 tỷ đồng

 

Kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức

Doanh nghiệp, hợp tác xã Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam

Duy trì tài sản tối thiểu tương đương 80.000 SDR hoặc có bảo lãnh tương đương hoặc có phương án tài chính thay thế theo quy định của pháp luật

Điều 1 Nghị định 144/2018/NĐ-CP

Kinh doanh dịch vụ bưu chính

Cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh

Tối thiểu là 02 tỷ đồng

Điều 5 Nghị định 47/2011/NĐ-CP

Cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế

Tối thiểu là 5 tỷ đồng

Kinh doanh dịch vụ viễn thông

Thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

5 tỷ đồng

Điều 19 Nghị định 25/2011/NĐ-CP

Thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông trong phạm vi khu vực (từ 2 đến 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

30 tỷ đồng

 

Thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông trong phạm vi  toàn quốc (trên 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

100 tỷ đồng

 

Thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất có sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông trong phạm vi khu vực (từ 15 đến 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

100 tỷ đồng

Thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất có sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông trong phạm vi toàn quốc (trên 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

300 tỷ đồng

 

Thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất có sử dụng kênh tần số vô tuyến điện

20 tỷ đồng

Điều 20 Nghị định 25/2011/NĐ-CP

Thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện (mạng viễn thông di động ảo)

300 tỷ đồng

Thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất có sử dụng băng tần số vô tuyến điện

500 tỷ đồng

Thiết lập mạng viễn thông cố định vệ tinh và di động vệ tinh

30 tỷ đồng

Điều 21 Nghị định 25/2011/NĐ-CP

Kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số

 

Ký quỹ tại một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam không dưới 05 tỷ đồng

Điều 13 Nghị định 130/2018/NĐ-CP

Hoạt động của nhà xuất bản

 

Ít nhất 05 (năm) tỷ đồng

Điều 8 Nghị định 195/2013/NĐ-CP

Hoạt động của cơ sở giáo dục đại học

Thành lập trường đại học công lập

Vốn đầu tư với mức tối thiểu là 1000 tỷ đồng (không bao gồm giá trị đất xây dựng trường)

Điều 87 Nghị định 46/2017/NĐ-CP

 

Thành lập phân hiệu trường đại học công lập, cho phép thành lập phân hiệu trường đại học tư thục

Vốn đầu tư với mức tối thiểu là 250 tỷ đồng (không bao gồm giá trị đất xây dựng phân hiệu

Điều 91 Nghị định 46/2017/NĐ-CP

Thành lập trường trung cấp sư phạm, phân hiệu trường trung cấp sư phạm

Tối thiểu là 50 tỷ đồng (không bao gồm giá trị về đất đai)

Điều 78 Nghị định 46/2017/NĐ-CP

Thành lập trường cao đẳng sư phạm, phân cấp trường cao đẳng sư phạm

Tối thiểu là 100 tỷ đồng (không bao gồm giá trị về đất đai)

Hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam, phân hiệu cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập cơ sở giáo dục mầm non

Suất đầu tư ít nhất là 30 triệu đồng/trẻ (không bao gồm các chi phí sử dụng đất)

Điều 35 Nghị định 86/2018/NĐ-CP

Thành lập cơ sở giáo dục phổ thông

Suất đầu tư ít nhất là 50 triệu đồng/học sinh (không bao gồm các chi phí sử dụng đất).

 

Thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn

Suất đầu tư ít nhất là 20 triệu đồng/học viên (không bao gồm các chi phí sử dụng đất)

 

Thành lập cơ sở giáo dục đại học

Tổng số vốn đầu tư tối thiểu là 1.000 tỷ đồng (không bao gồm các chi phí sử dụng đất)

Thành lập phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Vốn đầu tư tối thiểu là 250 tỷ đồng (không bao gồm các chi phí sử dụng đất)

Các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không xây dựng cơ sở vật chất mới mà chỉ thuê lại hoặc do bên Việt Nam góp vốn bằng cơ sở vật chất sẵn có để triển khai hoạt động

Mức đầu tư ít nhất phải đạt 70% các mức quy định trên

Kinh doanh dịch vụ lữ hành

Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Mức ký quỹ là 20.000.000 đồng

Điều 1 Nghị định 94/2021/NĐ-CP

 

Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam

Mức ký quỹ là 50.000.000 đồng

Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài

Mức ký quỹ là 100.000.000 đồng

Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài

Mức ký quỹ là 100.000.000 đồng

Kinh doanh dịch vụ phát hành và phổ biến phim

Kinh doanh sản xuất phim

200.000.000 đồng

Khoản 6 Điều 2 Nghị định 142/2018/NĐ-CP

Nhập khẩu phế liệu

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu sắt, thép phế liệu khối lượng nhập khẩu dưới 500 tấn

Ký quỹ 10% tổng giá trị lô hàng phế liệu nhập khẩu

Điều 46 Nghị định 08/2022/NĐ-CP

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu sắt, thép phế liệu khối lượng nhập khẩu từ 500 tấn đến dưới 1.000 tấn

Ký quỹ 15% tổng giá trị lô hàng phế liệu nhập khẩu

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu sắt, thép phế liệu khối lượng nhập khẩu từ 1.000 tấn trở lên

Ký quỹ 20% tổng giá trị lô hàng phế liệu nhập khẩu.

 

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu giấy phế liệu và nhựa phế liệu khối lượng nhập khẩu dưới 100 tấn

Ký quỹ 15% tổng giá trị lô hàng phế liệu nhập khẩu

 

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu giấy phế liệu và nhựa phế liệu khối lượng nhập khẩu từ 100 tấn đến dưới 500 tấn

Ký quỹ 18% tổng giá trị lô hàng phế liệu nhập khẩu

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu giấy phế liệu và nhựa phế liệu khối lượng nhập khẩu từ 500 tấn trở lên

Ký quỹ 20% tổng giá trị lô hàng phế liệu nhập khẩu

Hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại

Ngân hàng thương mại

3.000 tỷ đồng

Điều 2 Nghị định 86/2019/NĐ-CP

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài

15 triệu đô la Mỹ (USD).

Hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Công ty tài chính

500 tỷ đồng

Điều 2 Nghị định 86/2019/NĐ-CP

Công ty cho thuê tài chính

150 tỷ đồng

Hoạt động kinh doanh của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô

Ngân hàng chính sách

5.000 tỷ đồng

Điều 2 Nghị định 86/2019/NĐ-CP

Ngân hàng hợp tác xã

3.000 tỷ đồng

Tổ chức tài chính vi mô

05 tỷ đồng

 

Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một xã, một thị trấn (sau đây gọi là xã)

0,5 tỷ đồng

 

 

Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một phường; quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn liên xã, liên xã phường, liên phường

01 tỷ đồng.

 

Cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng

 

Vốn điều lệ tối thiểu là 50 tỷ đồng

Điểm c Khoản 1 Điều 15 Nghị định 101/2012/NĐ-CP

Cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng

 

Vốn Điều lệ tối thiểu 30 tỷ đồng

Điều 1 Nghị định 57/2016/NĐ-CP

Kinh doanh vàng

Doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng

Vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng trở lên

Điều 11 Nghị định 24/2012/NĐ-CP

Tổ chức tín dụng kinh doanh mua, bán vàng miếng

 

Vốn điều lệ từ 3.000 (ba nghìn) tỷ đồng trở lên

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 43,666

Bài viết về

lĩnh vực Doanh nghiệp

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn