Chính sách mới >> Tài chính 03/05/2022 17:01 PM

Rà soát doanh nghiệp phát hành trái phiếu lãi suất cao

03/05/2022 17:01 PM

Ngày 25/4/2022, Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị 01/CT-BTC về tăng cường kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh hoạt động phát hành, đầu tư, cung cấp dịch vụ trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ, trong đó rà soát doanh nghiệp phát hành trái phiếu lãi suất cao.

Rà soát doanh nghiệp phát hành trái phiếu lãi suất cao

Rà soát doanh nghiệp phát hành trái phiếu lãi suất cao (Ảnh minh họa)

Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội rà soát các doanh nghiệp phát hành còn dư nợ trái phiếu riêng lẻ (tại thời điểm 31/3/2022) để đề xuất danh sách các doanh nghiệp cần kiểm tra, thanh tra gửi Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo các tiêu chí: 

(i) Khối lượng khi phát hành và khối lượng còn dư nợ lớn; 

(ii) Có số đợt phát hành nhiều, liên tục; 

(iii) Phát hành lãi suất cao;

(iv) Doanh nghiệp phát hành có kết quả kinh doanh lỗ, có số dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ lớn hơn vốn chủ sở hữu; 

(v) Trái phiếu phát hành cho mục đích cơ cấu lại nợ, tăng quy mô vốn hoạt động nhưng không nêu cụ thể tại phương án phát hành và bản công bố thông tin; 

(vi) Trái phiếu không có tài sản đảm bảo và không được bảo lãnh thanh toán do các doanh nghiệp không phải ngân hàng thương mại phát hành; 

(vii) Trái phiếu có tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường thứ cấp cao; hoàn thành trước ngày 03/5/2022.

Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chủ trì phối hợp khẩn trương kiểm tra giám sát tình hình phát hành, giao dịch, cung cấp dịch vụ về trái phiếu doanh nghiệp tại các công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ, các doanh nghiệp phát hành lớn, báo cáo Lãnh đạo Bộ Tài chính, hoàn thành trước ngày 10/5/2022.

Trường hợp qua kiểm tra giám sát doanh nghiệp phát hành trái phiếu phát hiện dấu hiệu không tuân thủ các quy định pháp luật thì tổ chức thanh tra phát hiện mức độ vi phạm để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán và quy định của pháp luật có liên quan.

Xem chi tiết tại Chỉ thị 01/CT-BTC ngày 25/4/2022

>>> Xem thêm: Ủy ban nhân dân xã có thẩm quyền thành lập đoàn thanh tra để kiểm tra hành chính các doanh nghiệp không?

Xuân Thảo

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,767

Bài viết về

lĩnh vực Chứng khoán

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn