Chính sách mới >> Tài chính 29/01/2021 16:49 PM

Một số nội dung về chi tiền lương CBCC, lao động hợp đồng 68 trong ngành Tòa án

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
29/01/2021 16:49 PM

Ngày 26/01/2021, Tòa án nhân dân tối cao có Công văn 17/TANDTC-KHTC hướng dẫn quản lý, sử dụng ngân sách chi thường xuyên năm 2021, trong đó, có một số nội dung về chi tiền lương cho cán bộ công chức, lao động hợp đồng 68.

 V kinh phí chi cho con người đối với cán bộ, công chức

- Kinh phí chi cho con người bao gồm: Tiền lương, các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp tính theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng (Áp dụng theo số biên chế có mặt tại thời điểm 30/10/2020).

Tòa án nhân dân tối cao đã giảm trừ kinh phí chi con người của các đơn vị có kinh phí chi con người năm 2020 còn dư (theo Phụ lục 01 đính kèm Công văn này).

- Các đơn vị có cán bộ, công chức tuyển dụng từ thời điểm 01/11/2020 làm báo cáo kèm theo Quyết định tuyển dụng gửi về Tòa án nhân dân tối cao (Cục Kế hoạch-Tài chính) để cấp bổ sung kinh phí.

V chi hoạt động thường xuyên theo định mức

Nội dung chi hoạt động thường xuyên gồm 3 nội dung, trong đó có:

Tiền lương, tiền công lao động và chi hoạt động của các đối tượng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CPNghị định 161/2018/NĐ-CP (Không bao gồm tiền lương cho Lái xe cấp huyện của Đề án “Trang bị thiết bị phương tiện làm việc của ngành Tòa án giai đoạn III”).

V chi hoạt động thường xuyên ngoài định mức

Chi hoạt động thường xuyên ngoài định mức bao gồm 22 khoản chi, trong đó có kinh phí tiền lương hợp đồng lái xe cấp huyện của Đề án "Trang bị tài sản, phương tiện làm việc của ngành Tòa án nhân dân giai đoạn III".

Đối với các đơn vị Tòa án nhân dân cấp huyện đã được trang bị xe ô tô theo Đề án, Tòa án nhân dân tối cao cấp tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương cho lái xe đã ký hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CPNghị định 161/2018/NĐ-CP. Kinh phí cấp tính theo số biên chế có mặt tại thời điểm 30/10/2020, với mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng.

Trong quá trình sử dụng ngân sách, Tòa án nhân dân tỉnh được phép điều chỉnh tiền lương từ đơn vị thừa sang đơn vị thiếu (nếu có), thời gian điều chỉnh phải hoàn thành trước ngày 15/11/2021. Tòa án nhân dân tối cao giao kinh phí chi cho con người như: Tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương của số biên chế có mặt tại thời điểm 30/10/2020.

Các đơn vị dự toán cấp II có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các việc quản lý, sử dụng số kinh phí này tại đơn vị dự toán cấp III trực thuộc; rà soát, báo cáo Tòa án nhân dân tối cao trước ngày 30/9/2021 tình hình kinh phí thừa, thiếu so với dự toán đã cấp để điều chỉnh trong toàn hệ thống Tòa án nhân dân. Nếu phát hiện đơn vị nào chi sai nội dung này, Tòa án nhân dân tối cao sẽ giảm trừ vào ngân sách năm sau.

Xem chi tiết hướng dẫn tại Công văn 17/TANDTC-KHTC ngày 26/01/2021.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,531

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn