Chính sách mới >> Tài chính 30/12/2019 16:27 PM

Sửa quy định mức phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại NHNN

30/12/2019 16:27 PM

Vừa qua, Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư 27/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2014/TT-NHNN quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại NHNN.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, sửa đổi, bổ sung quy định mức phí rút tiền mặt tại NHNN như sau:

- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được miễn phí rút tiền mặt trong tháng khi giá trị tiền mặt rút qua tài khoản thanh toán nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông nộp về NHNN cùng nơi mở tài khoản.

- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu mức phí 0,005% trên số chênh lệch dương trong tháng giữa giá trị tiền mặt rút qua tài khoản thanh toán trừ giá trị tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông nộp về NHNN cùng nơi mở tài khoản.

Hiện hành quy định các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu mức phí rút tiền mặt là 0,005% trên số tiền rút.

Đồng thời, bổ sung quy định về phương thức thu phí rút tiền mặt như sau:

Hàng tháng, sau khi tính và thu phí rút tiền mặt của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Sở Giao dịch, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ chứng từ thu phí theo Bảng kê tính phí theo Phụ lục đính kèm Thông tư 27/2019/TT-NHNN, hạch toán khoản thu phí rút tiền mặt theo quy định về Hệ thống tài khoản kế toán được ban hành tại Thông tư 19/2015/TT-NHNN và Sổ tay hướng dẫn vận hành của hệ thống Ngân hàng lõi, kế toán lập ngân sách và tích hợp hệ thống.

Thông tư 27/2019/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2020.

Tường Vy

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,003

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn