Chính sách mới >> Tài chính 27/12/2019 09:52 AM

Lãi suất cho vay dài hạn với DNNVV khởi nghiệp sáng tạo là 6,0%/năm

27/12/2019 09:52 AM

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (Quỹ Phát triển DNNVV) có Công văn 191/QDNNVV-NVCV ngày 17/12/2019 về việc triển khai hỗ trợ tài chính đối với DNNVV.

Quy chế cho vay gián tiếp và lãi suất cho vay
của Quỹ Phát triển DNNVV

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Cụ thể, Hội đồng thành viên Quỹ Phát triển DNNVV đã ban hành Quyết định 07/QĐ-HĐTV ngày 24/10/2019 về Quy chế cho vay gián tiếp và Quyết định 08/QĐ-HĐTV ngày 18/11/2019 về lãi suất cho vay của Quỹ Phát triển DNNVV (sao gửi kèm theo).

Đối tượng cho vay từ nguồn vốn của Quỹ Phát triển DNNVV là DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Lãi suất cho vay gián tiếp của Quỹ đối với DNNVV cố định trong suốt thời hạn vay vốn, lãi suất cho vay ngắn hạn là 4,16%/năm, lãi suất cho vay trung và dài hạn là 6,0%/năm (Hằng năm hoặc trong từng thời kỳ, Hội đồng thành viên công bố mức lãi suất cho vay của Quỹ).

Để tăng cường nguồn lực cho các DNNVV, tạo điều kiện DNNVV có cơ hội tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ, Quỹ Phát triển DNNVV đề nghị quý cơ quan, hiệp hội:

- Phổ biến chương trình, nội dung tới các DNNVV thuộc đối tượng hỗ trợ của Quỹ trên địa bàn, trong hiệp hội; giới thiệu các DNNVV đáp ứng các điều kiện vay vốn.

- Cung cấp thông tin về Đề án hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo; Đề án hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trên địa bàn để Quỹ có cơ sở hỗ trợ đối với DNNVV.

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 191/QDNNVV-NVCV ngày 17/12/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,887

Bài viết về

lĩnh vực Doanh nghiệp

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn